Mikroskooppisesti varmennettu nielusyöpä Etelä-Intiassa

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, luentosali F025, Lääkärinkatu 1

Jayaram Dodda Junjannagari

M.Sc. Jayaram Dodda Junjannagarin väitöstilaisuus

Microscopically Confirmed Pharyngeal Cancer in South India : An epidemiological case- control study (Mikroskooppisesti varmennettu nielusyöpä Etelä-Intiassa : Epidemiologinen sairauslähtöinen tutkimus)

Väitöskirja kuuluu epidemiologian alaan.

Vastaväittäjänä on Dr. Cherian Varghese (WHO, Sveitsi). Kustoksena toimii professori emeritus Matti Hakama.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Mikroskooppisesti varmennettu nielusyöpä Etelä-Intiassa : Epidemiologinen sairauslähtöinen tutkimus

Nielusyöpä kuuluu Intian viiteen yleisimpään syöpätautiin. Tämä sairauslähtöinen tutkimus tehtiin Kidwai Memorial Institute of Oncology–sairaalassa Karnatakan valtion Bangaloressa Etelä-Intiassa. Sen tavoitteena oli arvioida elintason, tupakan, alkoholin, ruoan ja sisäilman savun vaikutusta nielusyövän vaaraan.

Tutkimusaineisto käsitti 439 (374 miestä ja 65 naista) potilasta, joiden kasvain oli mikroskooppisesti varmennettu sekä yhtä monta iän ja sukupuolen suhteen kaltaistettua tervettä verrokkia. Verrokit valittiin kaikista potilaiden saattajista. Tulokset esitettiin vetosuhteina (OR), jotka vakioitiin ehdollisen logistisen regressioanalyysin avulla. Tupakan poltto (OR = 4.4., 95 % CI 2.6-7.5) mälli (OR 2.2, 1.3-3.9) ja alkoholi (OR = 4.3, 2.8-6.4) liittyivät tilastollisesti merkitsevästi suurentuneeseen nielusyöpävaaraan. Intialaisten bidienpolttaminen oli vahvempi vaaratekijä kuin savukkeenpoltto (OR 5.0 versus 1.1). Jatkuvasti tupakkaa polttavilla vetosuhde oli suurin (OR = 7.0).

Jatkuvasti alkoholia käyttävillä vetosuhde oli OR = 5.2. Intialaisiin alkoholituotteisiin liittyi suurempi vaara (OR = 6.4) kuin tuontialkoholiin (OR = 2.6). Sekä tupakan että alkoholin kulutus oli annos-vaste-suhteen mukainen: varhainen aloitusikä, annosmäärä ja tavan kesto lisäsivät nielusyövän vaaraa. Syyosuuksin ja väestösyyosuuksin arvioitiin näiden syiden merkittävyyttä ja ehkäisyn madollisuuksia Etelä-Intiassa.

Naisilla nielusyövän tärkeä syy oli sisäilman savu, mikä johtui avotulesta. Jos ruoan valmistamiseen käytetty aika ylitti 2 tuntia päivässä, vetosuhde oli 6.2 (2.3-16.5). Miesten altistus oli vähäisempää, mutta merkittävää. Vetosuhde oli 4.2 (1.4-13.3) jos altistus ylitti 3 tuntia päivässä. Sosiodemografisista tekijöistä vahvimmin nielusyövän vaaraan liittyivät tulotaso, koulutus ja ammatti. Muista tutkituista tekijöistä hedelmien ja vihannesten runsas käyttö liittyi tilastollisesti merkitsevästi pieneen nielusyöpävaaraan.

Tutkimus osoitti, että tupakka sekä poltettuna että mällinä ja kaupallisesti tarjolla olevat intialaiset alkoholituotteet ovat nielusyövän vaaratekijöitä. Tutkimusaineisto antaa edelleen vahvan viitteen sille, että intialainen bidi on vaarallisempi nielusyövän riskitekijä kuin länsimainen savuke. Vahva annos-vaste-suhde lisää päätelmien uskottavuutta. Hedelmien ja vihannesten käyttö olivat tilastollisesti merkitsevässä  käänteisessä yhteydessä nielusyövän vaaraan. Savun vähentäminen sisätiloista sekä tupakka- ja alkoholirajoitukset  ovat nielusyövän ehkäisyohjelman todennäköisimmin vaikuttavia osia Intiassa.    

                                          ******

Jayaram Dodda Junjannagari on syntynyt V.Agraharamissa Intiassa ja hän on suorittanut M.Sc in Statistics -tutkinnon Bangaloren yliopistossa.

Dodda Junjannagarin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2271, Tampere University Press, Tampere 2017. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1772, Tampere University Press 2017.

Väitöskirjan tilausosoite: Juvenes Verkkokirjakauppa tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.