Miten liikenteen historia määrää tulevaisuuden liikennepolitiikkaa

Alkaa
Alkaa kello
13.00
Päättyy
Päättyy kello
15.30
Paikka

Päätalo, luentosali D13, osoite: Kalevantie 4.

Järjestäjä(t)

Mobilia-museo, Liikennevirasto ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan historian oppiaine.

Seminaarin ajatus lähtee historian ja tulevaisuuden yhteydestä yhteiskuntapolitiikassa. Liikenteen rakenteellisten ehtojen muuttaminen on vaikeaa. Se, mitä on, määrää sitä, mitä voidaan tehdä. Tekniset järjestelmät eivät useinkaan anna tilaa vaihtoehdoille, kuten polkuriippuvuuden teoriat selittävät. Luutumat lienevät kuitenkin yhtä usein asenteellisia kuin teknisiä ja taloudellisia.

Seminaari on avoin kaikille kiinnostuneille, niin tutkijoille kuin opiskelijoille, ja myös opiskelujensa alkuvaiheessa oleville. Seminaariin mahtuu 45 ensiksi ilmoittautunutta.

Opiskelijat voivat halutessaan valita seminaarin yhdeksi aineopintojen kurssikseen (HISA2, 5 op), mutta seminaariin osallistuminen ei edellytä kurssin suorittamista. Seminaariesitelmien lisäksi kurssiin kuuluu essee ja kommentoitu luentopäiväkirja. Kurssisuoritukset on palautettava viimeistään 31.3.2017. Tarkemmat ohjeet ovat alla.
 
Seminaarin ohjelma
 
Klo 9.00—12.00 Liikenneviraston asiantuntijakokous (erikseen kutsutuille). Kokoustila erillisessä kutsussa.
 
11.00—13.00 Liikenneviraston tarjoama lounas kaikille seminaarilaisille (vain ennakkoilmoittautuneille): Päätalon ravintolan linjasto, ruokailutilat kabineteissa 229 ja 230.
 
13.00—13.10  Seminaarin avaus: liikennehistorian konsultti Martti Piltz (Mobilia)
 
13.10—13.35 yliopistonlehtori Marko Nenonen (Tampereen yliopisto): Liikennepolitiikan kuvitelmat ja todellisuus
 
13.35—13.45 keskustelu
 
13.45-14.10 ajoneuvotekniikan professor emeritus Matti Juhala (Aalto yliopisto): Kuinka auton historia määrää liikennepolitiikan tulevaisuutta
 
14.10—14.20 keskustelu
 
14.20—14.35 kahvi/tee
 
14.35—15.00 FM Aaro Sahari (jatko-opiskelija, Helsingin yliopisto): Suomen jäänmurtajateollisuuden nousu ja merkitys
 
15.00—15.10 keskustelu
 
15.10—15.25 yleiskeskustelu ja tutkimuksen tulevaisuus
 
15.25—15.30 seminaarin päätös: Martti Piltz
 
16.02 juna Helsinkiin
16.06 juna Turkuun
17.00 juna Ouluun
17.05 juna Jyväskylään
 
Ilmoittautuminen (myös opiskelijoille):
 
Koska tila ja lounaskutsujen määrä on rajattu, seminaariin pyydetään ilmoittautumaan sähköpostitse Martti Piltzille (martti.piltz@mobilia.fi) viimeistään 18.1. klo 16 mennessä. Mukaan mahtuu 45 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Myös opiskelijoiden tulee ilmoittautua.
 
Kurssi opiskelijoille: liikennehistoria ja sen tutkimus (Historiantutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä/HISA2, 5 op)
 
Opiskelijat voivat ottaa seminaarin suoritettavaksi 5 op:en kurssina. Kurssiin kuuluu luentopäiväkirja ja essee valitusta kirjallisuudesta. Kurssisuorituksia ohjaa Marko Nenonen (marko.nenonen@staff.uta.fi, puh. 040 577 9737).
 
Essee-aiheen voi valita kiinnostuksensa mukaan ja myös opettajien ehdottamista aiheista. Kyse voi olla yleisemmistä teemoista, jonkin liikennemuodon historiasta tai liikennepolitiikan kysymyksistä, kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelusta tai esimerkiksi liikenneolojen merkityksestä talous- ja yhteiskuntaelämälle. Myös tekniikan historiasta ja liikenteen sosiaalihistoriasta löytyy ylenmäärin tavattoman hyviä aiheita.
 
Tarkemmat ohjeet jaetaan opiskelijoille, jotka ilmoittautuvat seminaariin. Ohjeet saa riippumatta siitä, onko suorittamassa kurssia tahi ei. Seminaariin osallistuminen ei edellytä päätöstä kurssin suorittamisesta.
 
Tervetuloa!

Lisätietoja

Lisätietoja käytännön järjestelyistä Martti Piltz (myös puh. 045 666 311), ja akateemisesta puolesta ja opiskelijoiden kysymyksistä Marko Nenonen.