Monikielisyyden ytimessä: kääntäjänä Euroopan komissiossa

Alkaa
Alkaa kello
10.15
Päättyy
Päättyy kello
12.00
Paikka

Tulkkausstudio - Pinni B-rakennus, ls. 4087 (Kanslerinrinne 1)

 

Satu Peltoniemi: ”Monikielisyyden ytimessä: kääntäjänä Euroopan komissiossa”
 
Euroopan unionilla on tällä hetkellä 24 virallista kieltä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki unionin lainsäädäntö on julkaistava kaikilla näillä kielillä. Lisäksi yleisenä periaatteena on, että EU:n kansalaisilla on oikeus lukea muita EU:n laatimia tekstejä ja oikeus kirjoittaa komissiolle ja saada vastaus yhteydenottoonsa omalla kielellään.
 
Euroopan komission käännöstoimen pääosastossa DGT:ssä työskentelee vakituisesti yli 2 500 kielialan asiantuntijaa ja assistenttia. Miten kääntäminen yhdessä maailman suurimmista käännöspalveluista on käytännössä järjestetty? Millaisia tekstejä siellä käännetään? Kuinka monta sivua tekstiä käännetään esim. yhden vuoden aikana? Entä millaisia työskentely- tai harjoittelumahdollisuuksia DGT voi tarjota opiskelijoille?

 Satu Peltoniemi on DGT:n terminologi (DGT = Directorate-General for Translation, ks. http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_en.htm)

 

Lisätietoja

-

Silja Jäntti
Opintosihteeri
050 318 6635     
Silja.Jantti@uta.fi