”Multiple Crossroads of Perspectives”, 28.8.- 29.9.2017

Alkaa
Päättyy
Paikka

Virta-rakennuksen EDUSTA Galleria, Åkerlundinkatu 5

Järjestäjä(t)

Multiple Crossroads of Perspectives

”Multiple Crossroads of Perspectives” on kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimusryhmien ja EDUn galleriatiimin yhdessä rakentama näyttely. Näyttelyn läpileikkaavina käsitteinä ovat kehityksen eri näkökulmat, liikkuvuus, kansainvälisyys, kestävä kehitys, kansalaisuus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Siinä korostuu enemmän kokonaisuus kuin yksittäisten tutkimusryhmien esittely.

Näyttelyobjektien keskeisin muoto on ympyrä, joka filosofisen semiotiikan mukaan symboloi äärettömyyden kehää, henkisyyttä, rajattomuutta ja ikuisuutta. Vastaavasti neliön sisään piirretty ympyrä kuvastaa kahden asian pyrkimystä jatkuvaan tasapainoon. Juuri nämä elementit kuvastavat hyvin koko tiedekunnan aktiivista toimintaa. Symbolien viestin lopullinen tulkinta jää kuitenkin katsojalle.

 

Lisätietoja

Lisätiedot: Kari Kouhia, Kari.Kouhia@uta.fi, p. 050 318 6997