Neuromodulaation vaikutukset kognitiivisiin ja tunnepitoisiin aivotoimintoihin ihmisillä

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, auditorio F114, Lääkärinkatu 1

Järjestäjä(t)

MSc Lihua Sunin väitöstilaisuus

Lihua SunImpact of Neuromodulation on Cognitive and Affective Brain Functions in Humans (Neuromodulaation vaikutukset kognitiivisiin ja tunnepitoisiin aivotoimintoihin ihmisillä)

Väitöskirja kuuluu kokeellisen neurologian alaan.

Vastaväittäjänä on professori Jari Karhu (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii dosentti Kaisa M. Hartikainen.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.


Neuromodulaation vaikutukset kognitiivisiin ja tunnepitoisiin aivotoimintoihin ihmisillä

Erilaisten neuromodulaatiotekniikoiden on esitetty korjaavan hermoratojen häiriöitä ja näitä hoitomuotoja käytetäänkin neurologisten ja psykiatristen sairauksien hoidossa. Tässä työssä tutkittuja neuromodulaatiotekniikoita ovat mm. syväaivostimulaatio (Deep Brain Stimulation, DBS) ja vagushermon stimulaatio (Vagus Nerve Stimulation, VNS) sekä ei-invasiivisena keinona silmänulkoinen valostimulaatio (korvavalo). Monet neuromodulaatiohoidot vaikuttavat tunteista ja tiedonkäsittelystä vastaaviin hermoradastoihin, joten modulaatio vaikuttaa näin ollen myös aivojen tunne- ja tiedonkäsittelytoimintoihin.

Tämän väitöskirjan tarkoituksena on selvittää neuromodulaation vaikutuksia ihmisen toiminnanohjaukseen ja tunnetoimintoihin ja tutkia näiden toimintojen taustalla olevia hermoverkostoja. DBS-hoito lisäsi tarkkaavuuden suuntaamista uhkaaviin ärsykkeisiin, mikä nähtiin muutoksina reaktioajoissa ja aivojen fysiologisissa vasteissa. VNS-stimulaation havaittiin parantavan työmuistia ja visuaaliset aivopotentiaalit kasvoivat sopien lisääntyneeseen visuaalisen tarkkaavaisuuteen. Korvavalolla ei havaittu vaikutusta koehenkilöiden kognitiiviseen suorituskykyyn, mutta sillä oli kuitenkin vaikutusta aivojen fysiologiaan uhkaaviin häiriöärsykkeisiin liittyen. Hoitotarkoituksensa lisäksi neuromodulaatiotekniikat antavat täten mahdollisuuden tutkia ihmisen kognition ja tunteiden taustalla olevia hermoverkostoja. Esimerkiksi, tutkimalla DBS:n vaikutuksia, saatiin selville talamuksen etuosan tumakkeen rooli ihmisen tunteiden ja tarkkaavuuden vuorovaikutuksessa.

                                               ******

Lihua Sun on syntynyt Kiinassa ja hän on suorittanut MSc -tutkinnon Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Sunin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2191, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN  978-952-03-0181-1, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1690, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0182-8, ISSN 1456-954X.
TamPub.

Lisätietoja

Lihua Sun, Puh. +358 44099 6663, slhtut@gmail.com