Nissenin fundoplikaation pitkäaikaistulokset

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, M-rakennus, pieni luentosali, Teiskontie 35

LL Perttu Neuvosen väitöstilaisuus

Long-term results of Nissen fundoplication (Nissenin fundoplikaation pitkäaikaistulokset)

Väitöskirja kuuluu kirurgian alaan.

Vastaväittäjänä on dosentti Jari Ovaska (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Teuvo Tammela.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Refluksitaudin leikkaushoidon pitkäaikaistulokset

Refluksitaudin kirurginen hoito tuottaa kestäviä tuloksia

Refluksitaudista on tullut yleisin mahasuolikanavan sairaus länsimaissa. Tällä hetkellä valtamenetelmänä oleva kirurginen hoito, Nissenin fundoplikaatio, kehitettiin alun perin vuonna 1955, ja ensimmäinen tähystysavusteinen fundoplikaatio tehtiin vuonna 1991. Suomessa suuri osa refluksileikkauksista tehdään keskussairaaloissa, mutta pitkäaikaistuloksia, jotka kuvaavat menetelmän käyttöä korkeasti erikoistuneiden klinikoiden ulkopuolella, on julkaistu vähän. Pisimmät tämän jo 60 vuotta vanhan leikkausmenetelmän seurantatutkimukset rajoittuvat 20 vuoteen.
 
Tässä väitöskirjatyössä tutkitaan, millaisia muutoksia refluksitaudin leikkaushoidossa Kanta-Hämeen keskussairaalassa tapahtui tähystysavusteisen leikkaustekniikan käyttöönoton myötä.  Lisäksi selvitetään keskussairaalatasoisen potilasaineiston leikkaushoidon pitkäaikaistulokset kymmenen vuotta leikkauksen jälkeen. Leikkaushoidon erittäin pitkän seuranta-ajan - lähes eliniän  – tulosten selvittämiseksi tarkastellaan Tampereen yliopistollisessa sairaalassa yli 30 vuotta aiemmin avomenetelmällä leikattuja potilaita.

Tutkimuksen tulosten mukaan leikkausmäärät Kanta-Hämeen keskussairaalassa lisääntyivät merkittävästi tähystysleikkausten myötä. Leikkausmäärän kasvamisen katsottiin johtuvan leikkausaiheiden laajenemisesta koskemaan suurempaa potilasjoukkoa. Leikkaustekniikka kehittyi standardoidummaksi 90-luvun loppua kohti.

Keskussairaala-aineistossa potilaiden elämänlaatu kymmenen vuotta leikkauksen jälkeen oli lähes vastaava kuin suomalaisella verrokkiväestöllä. Suurin osa potilaista oli tyytyväisiä leikkaustulokseen, mutta tyytymättömyys oli yhteydessä alentuneeseen elämänlaatuun. Ilmavaivat ja nielemisvaikeudet olivat yleisimpiä hoitoon liittyviä sivuvaikutuksia, ja nielemisvaikeudet olivat tyytymättömien potilaiden yleisin ongelma. Leikkaustulos todettiin tässä tutkimuksessa anatomisesti ehjäksi 89 prosentilla potilaista kymmenen vuotta leikkauksen jälkeen, ja vain 6 prosenttia potilaista ilmoitti olevansa tyytymättömiä leikkaustulokseen. Tyypillisten refluksioireiden häiritsevä esiintyminen oli edelleen harvinaista pitkäaikaisseurannan jälkeen. Subjektiivisten ja objektiivisten tulosten katsottiin olevan vastaavat kuin aiemmin raportoidut, pidemmälle erikoistuneista yksiköistä julkaistut tulokset. Fibriiniliiman käytön vaikutus yhdistettiin väitöstutkimuksessa ensimmäistä kertaa leikkaustuloksen pettämistä vähentäväksi tekijäksi pitkäaikaisseurannassa.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa yli kolmekymmentä vuotta aiemmin avomenetelmällä leikattuja potilaita koskevat tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että onnistuneen Nissenin fundoplikaatioleikkauksen jälkeen potilaat saattavat saada elinikäisen avun refluksioireiluun. Tämän potilasryhmän elämänlaatu yli kolmekymmentä vuotta leikkauksen jälkeen todettiin vastaavaksi kuin suomalaisella verrokkiväestöllä.

Tähystysavusteisella Nissenin fundoplikaatiolla on saavutettavissa kestävä leikkaustulos myös keskussairaalatasolla. Onnistuneella leikkaustuloksella on mahdollisesti saavutettavissa elinikäinen helpotus refluksioireiluun, mutta leikkaukseen liittyvät potentiaaliset riskit ja sivuvaikutukset on otettava huomioon mietittäessä kirurgista hoitoa hoitovaihtoehtona.  

                                          ******

Perttu Neuvonen on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän työskentelee ortopedina tekonivelsairaala Coxassa.

Neuvosen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2283, Tampere University Press, Tampere 2017. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1785, Tampere University Press 2017.