Perhe- ja läheissuhteet yhteiskunnassa: sosiologisia näkökulmia

Alkaa
Alkaa kello
12.15
Päättyy
Päättyy kello
14.45
Paikka

Linna 5026, Kalevantie 5

Järjestäjä(t)

Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA ja Helsingin yliopiston perhetutkijat

Ohjelma

12.15 – 13.00 Aino Luotonen (VTM), Helsingin yliopisto: Keitä kuuluu perheeseen? Perhesuhteet osana laajempaa läheissuhteiden verkostoa

13.00 – 13.45 Anne Mattila (YTM), Helsingin yliopisto: Töihin vai kotiin? Pienten lasten äitien relationaalinen ratkaisu

13.45–14.00 Kahvitauko

14.00 – 14.45 Ella Sihvonen (VTM), Helsingin yliopisto: ”Kadonnut vanhemmuus”: vanhemmuuden tukeminen perheprojekteissa 2000-luvun Suomessa

Toivotamme tervetulleiksi kaikki seminaarin teemasta kiinnostuneet!

Kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumista e-lomakkeella tiistaihin 17.1.2017 mennessä.

Aino Luotonen (Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos) tutkii sosiologian alan väitöskirjassaan perhe- ja läheissuhteita sidoksina, jotka kiinnittyvät niin verisukulaisuuteen, yksilöllisiin valintoihin kuin kuulumisen tunteisiinkin. Luotosen kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti suomalaisten pariskuntien antamat määritelmät omasta perheestään ja läheisverkoston muodostuminen arjen käytännöissä.

Anne Mattila (Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos) tutkii sosiologian alan väitöskirjassaan pienten lasten äitien ansiotyön ja lastenhoidon välillä tekemiä valintoja relationaalisen sosiologian näkökulmasta.

Ella Sihvonen (Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos) tutkii sosiologian oppialan väitöstutkimuksessaan suomalaisessa yhteiskunnassa virinnyttä huolta vanhemmuudesta, joka on viimeisen viidentoista vuoden aikana noussut yhteiskunnallisen kiinnostuksen kohteeksi niin Suomessa kuin myös muualla Euroopassa. Tutkimuksessa on analysoitu 310 Suomessa vuosina 2000–2010 toteutettua ja pääasiassa julkisin varoin rahoitettua projektia, joiden yhtenä tarkoituksena oli vanhemmuuden tukeminen. Tutkimuksen keskeinen kysymys kohdistuu siihen, miten vanhemmuus 2000-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa ymmärretään, millaisia ongelmia siinä nähdään ja millaista kompetenssia sen koetaan vaativan.

Lisätietoja

Eija Eronen, eija.eronen@uta.fi