Sädehoidon aiheuttamat varhaiset sydänmuutokset rintasyöpäpotilailla

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, auditorio F115, Lääkärinkatu 1

LL Suvi Tuohisen väitöstilaisuus

Detection of the early radiotherapy-induced cardiac changes in breast cancer patients - impact of advanced echocardiography techniques (Sädehoidon aiheuttamat varhaiset sydänmuutokset rintasyöpäpotilailla herkillä sydämen ultraäänimittareilla)

Väitöskirja kuuluu kardiologian alaan.

Vastaväittäjänä on apulaisprofessori Antti Saraste (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Kjell Nikus.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Sädehoidon varhaiset sydänvaikutukset rintasyöpäpotilailla

Noin puolet syöpäpotilaista saa sädehoitoa. Sädehoito on halpaa ja tehokasta hoitoa. Terveeseen kudokseen kohdistuvat haitat ovat merkittävin sädehoitoa rajoittava tekijä. Rintakehälle annettu sädehoito lisää sydänsairastavuutta ja –kuolleisuutta noin 2-6-kertaiseksi useiden vuosien viiveellä. Sädehoidon sydänhaittavaikutuksiin on havahduttu, ja hoitoja aktiivisesti muuttamalla sydänaltistusta on saatu merkittävästi pienennettyä. Täyttä varmuutta nykyhoitojen sydänhaitoista ei kuitenkaan ole, sillä ilmeisesti pienetkin sädeannokset aiheuttavat muutoksia sydämessä ilman turvallista alarajaa.

Tutkimuksemme tarkoitus oli selvittää nykyaikaisen sädehoidon rintasyöpäpotilailla aiheuttamia varhaisia sydänmuutoksia. Sydämen ultraäänitutkimuksessa totesimme, että sädehoito aiheuttaa sydämessä sekä rakenteellisia että toiminnallisia muutoksia, kuten seinämien paksuuntumista ja jäykistymistä. Herkissä mittareissa oli todettavissa myös sydämen supistumistoiminnan heikkenemistä. Muutokset sijaitsivat sädehoitokenttien alueilla ja niiden ulkopuolella olevat alueet säästyivät muutoksilta. Haittavaikutukset olivat annosriippuvaisia – suuremmilla annoksilla muutokset olivat selvempiä.

Tutkimuksemme tulokset osoittivat, että nykyaikainen rintasyövän sädehoito aiheuttaa jo varhaisessa vaiheessa havaittavia sydänmuutoksia. Havaintomme toivat kaivattua lisätietoa sädehoidon muutosten varhaisvaiheen kirjosta, mitä voidaan käyttää ohjaamaan sädehoitoa entistä turvallisempaan suuntaan ja suunnittelemaan sädehoitoa saaneiden potilaiden seurantaa sekä sydänmuutoksia kartoittavia jatkotutkimuksia. Sädehoidon aiheuttamat kliiniset haitat ilmenevät vuosien viiveellä, minkä takia tarvitaan luotettavia mittareita osoittamaan myöhemmin ilmeneviin sydänsairauksiin viittaavia varhaisia muutoksia sädehoidon hoitoprotokollia muutettaessa. Sydämen ultraäänitutkimuksessa toteamamme varhaiset muutokset vaikuttavat lupaavilta tähän tarkoitukseen. Tutkimuksemme jatkuu, ja odotamme, että pitkäaikaisseuranta näyttää kuinka luotettavasti havaitsemamme varhaisen vaiheen muutokset ennakoivat myöhempiä muutoksia rintasyöpäpotilaiden sydänterveydessä.  

                                          ******

Suvi Tuohinen on syntynyt Jyväskylässä ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin sekä kardiologian erikoislääkärin tutkinnot Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii kardilogina Helsingin yliopistollisen keskussairaalan sydän- ja keuhkokeskuksessa Meilahdessa.

Tuohisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2273, Tampere University Press, Tampere 2017. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1774, Tampere University Press 2017.