Sepelvaltimokirurgian varhais- ja pitkäaikaistuloksiin vaikuttavat tekijät

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Terveysteknologiakeskus Mediwest, Koskenalantie 16, 60220 Seinäjoki.

Salonen Harri

LL Harri Salosen väitöstilaisuus

Factors affecting on short- and long-term results in coronary artery bypass surgery (Sepelvaltimokirurgian varhais- ja pitkäaikaistuloksiin vaikuttavat tekijät)

Väitöskirja kuuluu kirurgian (Thorax- ja verisuonikirurgia) alaan.

Vastaväittäjänä on professori Ari Harjula (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Matti Tarkka.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Sepelvaltimokirurgian varhais- ja pitkäaikaistuloksiin vaikuttavat tekijät

Tavoitteena oli laatia riskitekijämallit, joilla voidaan ennustaa ohitusleikkauksen jälkeisiä varhais- ja pitkäaikaistuloksia.

Varhaistulosten osalta mallit ennustavat leikkauskuolleisuutta ja erilaisten komplikaatioiden esiintymistä.

Pitkäaikaistulosten osalta mallit ennustavat sydäninfarktikuolleisuutta, sydäninfarktien esiintymistä ja sepelvaltimotautioireiden uudelleen ilmaantumista leikkauksen jälkeen.

Tilastollisena menetelmänä käytettiin Bayesian monimuuttuja-analyysia, joka poimi kuhunkin malliin ensimmäiseksi parhaiten tapahtumaa ennustavan riskitekijän ja tämän rinnalle lisää riskitekijöitä, niin kauan kuin mallin herkkyys ja tarkkuus paranivat.   

                                          ******

Harri Salonen on syntynyt Hämeenkyrössä ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Nykyisin hän työskentelee yksityislääkärinä, toimitusjohtajana Salosen lääkäriasemalla.

Salosen väitöskirja on ilmestynyt sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 638, Tampereen yliopisto, Tampere 1998.