Studia Generalia: Venäjän vallankumous ja mitä siitä seurasi? Näkökulmia Neuvostoliiton historiaan

Alkaa
Alkaa kello
17.00
Päättyy
Päättyy kello
19.00
Paikka

Pinni B 1096, osoite: Kanslerinrinne 1

Järjestäjä(t)

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma / COMS

Kaikille avoin luentosarja tiistaisin 12.9. - 7.11.2017

12.9. klo 17-19
• professori Harri Melin (Tampereen yliopisto):
”Uudenlaiset työt ja neuvosto-Venäjän uudet työläiset”

• professori Arja Rosenholm (Tampereen yliopisto):
”Uusi nainen ja hänen miehensä: Tasa-arvon utopia ja todellisuus”

Seuraavat luennot

19.9.  klo 17-19
    
• yliopistonlehtori Pia Koivunen (Turun yliopisto): ”Lokakuun vaihtuvat merkitykset – Vallankumouksen tasavuosijuhlat Venäjällä”
• professori Mikhail Mikhailov (Tampereen yliopisto): ”Uusi yhteiskunta ja uusi kieli: Venäjän kieli 1917-2017”

26.9.   klo 17-19

• tutkijatohtori Dmitri Yagodin (Tampereen yliopisto): "Venäjän vallankumous sosiaalisessa mediassa historian elävöittämisen kautta"
• tutkijatohtori Saara Ratilainen (Helsingin yliopisto): ”Venäjän historia ja monimediainen viestintä: uudet kulttuurikeskukset taiteen ja koulutuksen tienristeyksessä"

3.10. klo 17-19
• professori Tuomas Forsberg (Tampereen yliopisto): ”Vallankumouksen loppu: perestroika ja kylmän sodan päättyminen”
• dosentti Johanna Rainio-Niemi (Helsingin yliopisto): "Vallankumouksen varjo kylmässä sodassa: Puolueettomuus pienten eurooppalaisten maiden vaihtoehtona?"

10.10. klo 17-19

• tohtoriopiskelija Mika Perkiömäki (Tampereen yliopisto): "Joen voima neuvostokirjallisuudesta nyky-Venäjälle"
• yliopistonlehtori Nina Tynkkynen (Turun yliopisto): "Venäjän ympäristövuosi 2017 - Sata vuotta ympäristön puolesta?"

24.10. klo 17-19

• yliopistonlehtori Ilkka Pietilä (Tampereen yliopisto): ”Miten kulttuuri muovaa miesten terveyttä Venäjällä ja Suomessa?”
• apulaisprofessori Suvi Salmenniemi (Turun yliopisto): ”Elämäntaito kritiikkinä: suomalaisten ja venäläisten ajatuksia self-helpistä ja hyvinvoinnista”

31.10. klo 17-19
HUOM! Luento on englanninkielinen

• Associate Professor (University of Leeds, UK): Vlad Strukov: 'From Soviet computer programmers to Russian hackers: How Soviet technology shaped the world'

7.11. klo 17-19

• yliopistonlehtori Anni Kangas (Tampereen yliopisto): ”Venäjän vallankumous ja suomalainen valtiotaito”
• professori Marko Lehti (Tampereen yliopisto): "Poliittisia utopioita ja unelmia vallankumouksien ajan Baltiassa"

 

 

Lisätietoja

Professori Arja Rosenholm, arja.rosenholm@uta.fi