Synnytysvalmennus kätilötyön interventiona

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, auditorio F115, Lääkärinkatu 1

TtM Sari Haapion väitöstilaisuus

Synnytysvalmennus kätilötyön interventiona : Ensisynnyttäjien valmennuskokemukset ja valmennuksen vaikuttavuus (Childbirth education as a midwifery intervention: First-time mothers’ experiences of the education and its effectiveness)

Väitöskirja kuuluu hoitotieteen alaan.

Vastaväittäjänä on professori Maria Kääriäinen (Oulun yliopisto). Kustoksena toimii professori Marja Kaunonen.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Synnytysvalmennus ensisynnyttäjien synnytyspelkoon vaikuttamisen keinona

Synnyttämiseen liittyvien asioiden pelkääminen on ensisynnyttäjillä nykyään yleistä ja synnytyspelkodiagnoosin saaneiden äitien määrä on Suomessa viimeisen viiden vuoden aikana kaksinkertaistunut. Ensisynnyttäjien synnyttämiseen valmentavia palveluita on resurssipulan vuoksi kuitenkin karsittu ja esimerkiksi synnytyssairaalaan tutustuminen toteutetaan yhä useammin virtuaalisesti. Uudesta päivystysasetuksesta johtuva synnytyssairaalaverkoston harveneminen myös etäännyttää synnyttäjät entisestään tulevasta synnytyspaikastaan. Tutkimusten mukaan äidin hoidon jatkuvuus raskaudesta synnytykseen olisi kuitenkin tärkeää. Tässä Tampereen yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa kuvattiin ensisynnyttäjien kokemuksia sairaalaympäristössä toteutetusta synnytysvalmennuksesta sekä testattiin valmennuksen vaikuttavuutta ensisynnyttäjien synnytyspelkoon.

Tulosten mukaan sairaalassa järjestetty valmennus osoittautui vaikuttavaksi keinoksi ensisynnyttäjien synnyttämiseen liittyvien pelkojen ennaltaehkäisemisessä ja lieventämisessä. Synnytysvalmennus näyttäisi auttavan erityisesti niitä ensisynnyttäjiä, jotka eivät kovastakaan synnytyspelosta huolimatta hakeudu synnytyspelkohoitoihin. Sairaalassa toteutettuna synnytysvalmennuksella pystyttiin myös tehostamaan äitiyshuollon toimintaa vähentämällä valmentautumisen päällekkäisyyttä. Internetin käyttö valmennustarkoituksessa oli tutkimukseen osallistuneiden keskuudessa sen sijaan vähäistä. Vanhempien kokemusten mukaan sairaalassa valmentautuminen mahdollisti kokonaisvaltaisen synnytysympäristöön tutustumisen. Valmennuksen koettiin lisäksi vähentävän sairaalaan tulemisen jännittävyyttä synnytyksen käynnistyttyä, lisäävän luottamuksen tunnetta sekä oikaisevan virheellisiä synnyttämiseen liittyneitä mielikuvia.

Tutkimustulokset toivat varmuutta synnytysvalmennuksesta ensisynnyttäjiä hyödyttävänä raskaudenaikaisena palveluna, jonka toteuttamiseen kannattaa suunnata voimavaroja. Synnytyspelkoa ennaltaehkäisevän vaikuttavuutensa vuoksi sitä kannattaa tarjota kaikille ensisynnyttäjille. Tuotettua tietoa voidaan jatkossa hyödyntää äitiyshuollon palvelujen kehittämisessä.   

                                          ******

Sari Haapio on syntynyt Hyvinkäällä ja hän on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän työskentelee lehtorina Metropolia ammattikorkeakoulussa.

Haapion väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2262, Tampere University Press, Tampere 2017. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1763, Tampere University Press 2017.