Termityö osana DGT:n käännöstoimintaa

Alkaa
Alkaa kello
16.15
Päättyy
Päättyy kello
18.00
Paikka

Tulkkausstudio - Pinni B-rakennus, ls. 4087 (Kanslerinrinne 1)

Satu Peltoniemi: ”Termityö osana DGT:n käännöstoimintaa”
 
Terminologinen työ on aina ollut tärkeä osa käännöstyötä Euroopan komission käännöstoimen pääosastossa. Komission asema lainsäädäntöaloitteiden tekijänä tarkoittaa käytännössä sitä, että työsarkamme hyvin laaja ja vaativa. Komissio tuottaa usein tekstejä, joissa esiintyy täysin uusia käsitteitä, jotka saavat ensimmäisen sanallisen asunsa komission ehdotuksissa ja luonnoksissa. Lisäksi komission omissa täytäntöönpanosäädöksissä säädetään monesti erittäin monimutkaisista teknisistä yksityiskohdista, joiden pelkkä ymmärtäminen edellyttää asiantuntija-apua.
 
Esityksessäni kerron, miten käytännön termityö on järjestetty pääosastossamme niin monikielisellä kuin kieliosastojenkin tasolla. Luon lyhyen katsauksen siihen, millaisia eri tehtäviä suomen kieliosaston terminologin toimenkuvaan kuuluu ja miten haasteista selvitään. Lopuksi tarkastelen toimielinten yhteistä IATE-tietokantaa, jonne eri erityisalojen avainkäsitteet kirjataan. IATEsta löytyy tällä hetkellä yhteensä noin 8,7 miljoonaa termiä, joista suomenkielisiä on yli 330 000.
 
 Satu Peltoniemi on DGT:n terminologi (DGT = Directorate-General for Translation, ks. http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_en.htm)

 

Lisätietoja

Silja Jäntti
Opintosihteeri
050 318 6635     
Silja.Jantti@uta.fi