Terveyden ja sairauden mekanobiologiaa

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, Jarmo Visakorpi -sali, Arvo Ylpön katu 34

M.Sc. Magdaléna von Essenin väitöstilaisuus

Mechanobiology in Health and Disease : Exploring Talin’s mechanobiology with computational modeling and simulation techniques (Terveyden ja sairauden mekanobiologiaa : Taliinin mekanobiologian tarkastelua laskennallisen mallinnuksen ja simulaatioiden avulla)

Väitöskirja kuuluu lääketieteellisen teknologian ja bioteknologian alaan.

Vastaväittäjänä on professori Carsten Grashoff (Münsterin yliopisto, Saksa). Kustoksena toimii apulaisprofessori Vesa P. Hytönen.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Taliini-proteiinin laskennallinen mallinnus voi tulevaisuudessa mahdollistaa sairauksien hoitoja

Taliini on proteiini, joka esiintyy monissa solutyypeissä, kuten veri- ja lihassoluissa. Se reagoi mekaanisiin ärsykkeisiin, joita syntyy solun vuorovaikuttaessa muiden solujen kanssa, solun tarttuessa alustaansa tai ympäristönsä rakenteisiin sekä solunulkoisen nesteen, kuten veren, virtauksesta. Solussa olevan taliinin määrä ja mekaaninen kestävyys vaikuttavat siihen, miten solu liikkuu, erilaistuu ja kestää siihen kohdistuvia rasituksia.

Väitöskirjassa taliinia tarkastellaan tietokonemallinnuksen avulla. Tässä laskennallisessa mallissa taliinia ensin muokataan geneettisesti ja sitten venytetään mekaanisesti. Taliinin mekaanista kestävyyttä tarkastelevien laskennallisten kokeiden tuloksia verrataan kokeellisiin tuloksiin esimerkiksi solukokeista, biokemiallisista analyyseista ja mikroskopiasta. Taliinin määrää soluissa ja kudoksissa on selvitetty ateroskleroosipotilaiden näytteistä Tampereella. Ateroskleroosissa taliinin määrä valtimon seinän kolesterolikertymän eli plakin eri kerroksissa voi vaikuttaa taudin etenemiseen.

Taliinin käyttäytymistä mekaanisessa rasituksessa voidaan verrata muihin rakenteeltaan samankaltaisiin proteiineihin. Väitöskirjan tuloksia voidaan siten soveltaa myös muiden mekanosensitiivisten proteiinien tutkimukseen sekä muiden yleisten sairauksien hoitoon. Nykytutkimus osoittaa, että syöpäkasvaimessa ilmentyvän taliinin määrä vaikuttaa syövän ennusteeseen ja kasvaimen kykyyn muodostaa etäpesäkkeitä. Tarkempi ymmärrys taliinin toiminnasta ja sen muokkaamisesta voi auttaa tutkijoita kehittämään parempia hoitomuotoja esimerkiksi syöpiin ja sydän- ja verisuonitauteihin.  

                                          ******

Von Essenin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2423, Tampere University Press, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1933, Tampere University Press 2018.