Tilastollisista menetelmistä eturauhassyövän genomiikassa

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, Jarmo Visakorpi -sali, Lääkärinkatu 1.

Dipl.-Stat. Daniel Fischerin väitöstilaisuus

On Statistical Methods in Prostate Cancer Genomics (Tilastollisista menetelmistä eturauhassyövän genomiikassa)

Väitöskirja kuuluu biometrian alaan.

Vastaväittäjänä on dosentti Patrik Ryden (Umeån yliopisto, Ruotsi). Kustoksena toimii professori Jaakko Nevalainen.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Tilastollisista menetelmistä eturauhassyövän genomiikassa

Diagnosoitujen eturauhassyöpätapausten määrä on kasvanut huomattavasti PSA-testien yleistymisen vuoksi. PSA-testissä mitataan prostataspesifinen antigeenin (PSA) määrää veressä.  Diagnoosien määrän kasvu ei kuvaa yksinomaan kasvanutta eturauhassyöpäriskiä vaan myös PSA-testin ylisensitiivisyyttä ja huonoa spesifisyyttä.  Väärien positiivisten testitulosten kasvanut määrä aiheuttaa lisäkustannuksia terveydenhoidossa. Tarpeeton hoito aiheuttaa potilaalle myös ikäviä sivuvaikutuksia kuten virtsankarkailua tai impotenssia. Nämä seikat motivoivat uusien sensitiivisempien  testien kehittämistä, jotka kykenevät tehokkaasti erottelemaan väärät ja oikeat positiiviset testitulokset ja lisäksi tunnistavat varhain agressiiviset syöpätapaukset.

Suurin osa eturauhassyöpätapauksista on hitaasti etenevää eikä vaadi välitöntä aktiivista hoitoa. Hoidon sivuvaikutukset ovat näissä tapauksissa usein pahempia kuin itse taudin oireet. On siis erityisen tärkeää tunnistaa agressiiviset, tehokasta hoitoa vaativat syöpätapaukset mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja kohdistaa resurssit näiden potilaiden hoitoon.

Tässä työssä tarkastellaan mikroRNA- (miRNA) ekspressioarvojen käyttöä eturauhassyövän, erityisesti agressiivisen eturauhassyövän ennustetekijöinä, biomarkkereina. RNA eristettiin lymfoblastoidisolulinjasta (LCL), jolloin ekspressioprofiili mitataan siis verestä eikä syöpäkudoksesta.
Tavoitteena on, että näin saatuja miRNA-ekspressioarvoja käyttäen voitaisiin löytää potilasjoukon kannalta toimivampi kliininen käytäntö.
Väitöskirjatutkimuksessa halutaan siis löytää ne miRNA:t, joiden ekspressioarvojen avulla voidaan luotettavasti erotella agressiivisesti etenevää syöpää sairastavat, hitaasti etenevää syöpää sairastavat ja terveet verrokit.
 

                                          ******

Daniel Fischer on suorittanut Dipl.-Stat. -tutkinnon Dortmundin yliopistossa Saksassa.

Fischerin väitöskirja ilmestyy omakustanteena, Turku 2017. ISBN 978-952-93-8212-5. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1750, Tampere University Press 2017. ISBN 978-952-03-0325-9, ISSN 1456-954X.