Toiseus, vieraus, kohtaamisia - sosiaalipsykologian päivät Tampere

Alkaa
Alkaa kello
9.00
Päättyy
Päättyy kello
15.00
Paikka

Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosali A1, Kalevantie 4

Järjestäjä(t)

Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö (sosiaalipsykologia)

Toiseus, vieraus, kohtaamisia -konferenssi kokoaa sosiaalipsykologisesti orientoituneita tutkijoita ja ammattilaisia käsittelemään ihmisryhmien ja ihmisten välisten kohtaamisten muotoja. Mistä toiseus ja  vieraus rakentuvat? Mikä mahdollistaa vierauden ja toiseuden kohtaamisia? Mitä kohtaamiset edellyttävät ? Mitä niistä seuraa? Konferenssin pääpuhujina ovat Erica Burman, Don Kulick, Karmela Liebkind sekä Kip Jones.

 Sosiaalipsykologian päivillä kokoontuu seuraavia työryhmiä:

1. Kohtaamisia vuorovaikutustutkimuksen valossa
2. Työelämän muutos
3. Sosiaalipsykologiset teoriat hyvinvointiin vaikuttamisen interventioissa / Social psychological theories in interventions to improve wellbeing
4. Digitalisaation sosiaalipsykologiaa / Social psychology and digitalisation
5. Digitaaliset medialaitteet osana arkisia vuorovaikutuskohtaamisia / Digital media devices as part of everyday interactions
6. Sukupuoli, toiseus ja kohtaamiset / Gender, otherness and encounters
7. Minuus, identiteetti ja elämänkulku / Self, identity and life course
8. 'Meidän' ja 'muiden' muodostuminen diskursiivisissa ja materiaalisissa käytännöissä / Doing Otherness and Us-ness in discursive and material practices
9. Encountering and making sense of otherness in the context of ethno-cultural diversity

Työryhmiin haetaan nyt esityksiä. Abstraktit toimitetaan sähköisesti tapahtuman verkkosivujen kautta viimeistään 25.10.2016.

Tapahtumaan ilmoittautuminen on nyt myös auki.

Tervetuloa!

Sosiaalipsykologian päivien verkkosivut

 

Lisätietoja

Konferenssisihteeri Anna-Maria Vuorinen,
050 509 9110, sppaivat2016@uta.fi