Tutkimusaineistojen anonymisointi

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Päättyy
Päättyy kello
15.45
Paikka

Linna-rakennus, Väinö Linna -sali, Kalevantie 5

Järjestäjä(t)

Henkilötietolain mukaisesti tunnisteellisia aineistoja voi käyttää tieteelliseen tutkimukseen silloin, kun se on tarkoituksenmukaista, suunniteltua ja asiallisesti perusteltua. Vuonna 2018 voimaan astuva EU:n tietosuoja-asetus ei muuta tätä periaatetta.

Tutkittavien näkökulmasta tunnisteellisen aineiston käsittely muodostaa riskin, jos heitä koskevat luottamukselliset tiedot vuotavat ulkopuolisille (esimerkiksi tutkittavan lähipiirille, työnantajalle tai viranomaisille). Tämän vuoksi tunnisteellisten tutkimusaineistojen käsittelyn tulee olla suunnitelmallista ja huolellista. Tutkittavien yksityisyyden suojaa ei saa vaarantaa esimerkiksi aineiston huolimattomalla säilyttämisellä tai suojaamattomilla sähköisillä siirroilla.

Yksi tietosuojan varmistamisen keino on tunnisteiden poistaminen eli tutkimusaineiston anonymisointi.

Tietoarkisto järjestää yhdessä Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen kanssa 5. huhtikuuta seminaarin, jossa paneudutaan tutkimusaineistojen anonymisointiin. Seminaarissa kerrotaan konkreettisin esimerkein, miten anonymisointi voidaan toteuttaa käytännössä. Esimerkkejä on tarjolla sekä kvalitatiivisiin että kvantitatiivisiin aineistoihin.

Suomenkielinen tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Tilaisuuteen on mahdollisuus osallistua etäyhteydellä ja kaikki esitykset tallennetaan myöhemmin katsottaviksi.

» Ilmoittaudu 29.3.2017 mennessä.

Alustava ohjelma

  • Klo 12.00–12.10 Tervetuloa
  • Klo 12.10–12.20 Tietoarkisto esittäytyy
  • Klo 12.20–12.50 Tietosuoja tutkimuksessa
  • Klo 12.50–13.15 Kvantitatiivisen aineiston anonymisointikeinot
  • Klo 13.15–13.45 Aineistoesimerkit (kvantitatiiviset aineistot)
  • Klo 13.45–14.15 Kahvitauko
  • Klo 14.15–14.50 Kvalitatiivisen aineiston anonymisointikeinot
  • Klo 14.50–15.30 Aineistoesimerkit (kvalitatiiviset aineistot)
  • Klo 15.30–15.45 Loppukeskustelu
Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Arja Kuula-Luumi, Tietoarkisto