Vanhemmuuden tukeminen

Alkaa
Alkaa kello
12.15
Päättyy
Päättyy kello
14.45
Paikka

Linna 5026, Kalevantie 5

Tampereen yliopiston Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA järjestää yhteistyössä Turun yliopiston perhetutkijoiden kanssa seminaarin vanhemmuuden tukemisesta. Tilaisuuden puheenvuorot tarkastelevat paitsi äitien ja isien näkökulmia vertaistukeen myös nuorten vanhempien yhteiskunnallista asemaa ja heille kohdennettavaa tukea.

Ohjelma

12.15–13.00 Eija Eronen: Vertaistuki äitien kokemana

13.00–13.45 Marko Lähteenmäki: Keskustelun ja vertaisten merkitys pienten lasten isille

13.45–14.00 Kahvitauko

14.00–14.45 Virve Murto: Nuoret vanhemmat erityisiä tuettavia? Alle 20-vuotiaina esikoisen saaneiden asema yhteiskunnassa

14.45–15.00 Loppukeskustelu

Toivotamme tervetulleiksi kaikki seminaarin teemasta kiinnostuneet!

Kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumista tiistaihin 21.2. 2017 mennessä e-lomakkeella.

Tapahtuma on osa PERLAn kevään 2017 tutkimusseminaarin ohjelmaa.

Eija Eronen (Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta) tutkii sosiaalipolitiikan alalle sijoittuvassa väitöskirjassaan äitien vertaisryhmätoimintaa yhteiskunnallisen tuen muotona. Erosen kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti äitien kokemukset tuesta, jonka sisällöt vaihtelevat
vertaisryhmässä järjestetyn lastenhoidon mahdollistaman hoivavastuusta vapautumisen, ryhmäläisten keskinäisen tuen ja ryhmässä toteutuvan ammatillisen auttamistyön välillä.

Marko Lähteenmäki (Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos) tutkii kasvatustieteellisen alan väitöskirjassaan isien tukiverkostoja. Väitöstutkimuksen aineisto on osa 2007 käynnistynyttä Hyvän kasvun avaimet – monitieteistä seurantatutkimusta, joka perustuu varsinaissuomalaisilta perheiltä
kerättyyn tietoon. Väitöstutkimus ajoittuu perheiden odotusvaiheesta aina lasten leikki-ikään asti. Tutkittavat isät asuvat lapsensa kanssa samassa taloudessa edustaen joko ydin- tai uusperheen isiä.

Virve Murto (Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos) tutkii kasvatustieteen alan väitöskirjassaan suomalaisten nuorten vanhemmuutta. Hän on kiinnostunut alle 20-vuotiaana vanhemmaksi tulon taustoista ja perusteista, vanhemmuuden muodoista ja miten se on yhteen sovitettavissa työn ja
opintojen kanssa sekä nuorten vanhempien yhteiskunnallisesta asemasta ja heistä piirtyvistä muotokuvista. Tutkimusaineisto muodostuu nuorille vanhemmille tehdystä kyselystä ja haastatteluista sekä tilastoista.

Lisätietoja

Eija Eronen, eija.eronen@uta.fi