In vitro kasvatusolosuhteiden vaikutus ihmisen monikykyisistä kantasoluista erilaistettuihin keskushermoston soluihin

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, auditorio F114, Lääkärinkatu 1

FM Anu Hyysalon väitöstilaisuus

In vitro culturing conditions for human pluripotent stem cell –derived neural cells: Tissue engineering applications for spinal cord injury repair (In vitro kasvatusolosuhteiden vaikutus ihmisen monikykyisistä kantasoluista erilaistettuihin keskushermoston soluihin: Kudosteknologiset sovellukset selkäydinvaurion hoitoon)

Väitöskirja kuuluu solu- ja kudosteknologian alaan.

Vastaväittäjänä on apulaisprofessori Anna Falk (Karoliininen instituutti, Ruotsi). Kustoksena toimii dosentti Susanna Narkilahti.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Kantasolupohjaisten keskushermoston solujen kasvatusolosuhteiden kehitys ja hyödyntäminen selkäydinvaurion kudosteknologisissa sovelluksissa

Keskushermostoon kuuluvan selkäytimen vaurioituminen voi johtaa esimerkiksi tahdonalaisen lihastoiminnan, tuntoaistin, ja autonomisten toimintojen häiriöihin tai katoamiseen. Nämä muutokset johtavat eriasteisiin toiminta- ja liikuntakyvyn menetyksiin. Kuntoutus ja toiminnallinen terapia voivat jonkin verran edistää potilaiden toimintakyvyn palautumista, mutta tällä hetkellä tehokasta, toimintoja palauttavaa hoitoa selkäydinvaurioon ei ole. Keskushermoston solujen rajallisen uusiutumiskyvyn vuoksi kantasolupohjaisia siirteitä on tutkittu paljon yhtenä vaihtoehtona selkäydinvaurion hoitoon.

Ihmisen monikykyiset kantasolut ovat kykeneviä jakaantumaan loputtomasti sekä erilaistumalla tuottamaan mitä tahansa ihmiskehon solutyyppiä. Monikykyisiä kantasoluja ovat sekä alkion sisäsolumassasta eristetyt alkion kantasolut, että erilaistuneista soluista geneettisesti muokatut indusoidut monikykyiset kantasolut. Monikykyiset kantasolut voidaan laboratorio-olosuhteissa tehokkaasti ohjata erilaistumaan kaikiksi keskushermoston tärkeimmiksi solutyypeiksi. Monikykyisistä kantasoluista erilaistettuja keskushermoston soluja voidaan hyödyntää keskushermoston kehityksen, häiriöiden ja sairauksien in vitro, eli elimistön ulkopuolella laboratorio-olosuhteissa toteutettavassa, mallinnuksessa. Lisäksi monikykyisistä kantasoluista voidaan tuottaa soluja korvaamaan vahingoittunutta kudosta keskushermoston vaurioiden ja sairauksien hoidossa.

Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin eri tekijöiden, kuten solujen geneettisen taustan sekä kemiallisen ja mekaanisen induktion, vaikutusta monikykyisistä kantasoluista erilaistettujen keskushermoston solujen erilaistumiseen ja käyttäytymiseen in vitro kasvatusolosuhteissa. Väitöskirjatutkimuksessa käytettyjä soluja ja niille kehitettyjä kasvatusolosuhteita voidaan edelleen hyödyntää toiminnallisen solusiirteen kehityksessä selkäydinvaurion hoitoon.

                                          ******

Anu Hyysalo on syntynyt Raumalla ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa.

Hyysalon väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2278, Tampere University Press, Tampere 2017. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1780, Tampere University Press 2017.