Yhdessä oleminen, toimiminen ja yhteyden tunteminen

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, auditorio F115, Lääkärinkatu 1

Järjestäjä(t)

TtM Maija-Riitta Jouhkin väitöstilaisuus

Yhdessä oleminen, toimiminen ja yhteyden tunteminen: Perheen kokemus lapsen syntymisestä kotona (Being and working together, feeling connected: Family’s experience of a home birth)

Väitöskirja kuuluu hoitotieteen alaan.

Vastaväittäjänä on professori Terese Bondas (Nord University, Bodø, Norja). Kustoksena toimii professori Päivi Åstedt-Kurki.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Perheen kokemus lapsen syntymisestä kotona

Suomessa muutamat kymmenet perheet valitsevat vuosittain oman kotinsa lapsensa syntymäpaikaksi. Kotisynnytys ei kuulu Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluiden piiriin ja perheet ovat tästä johtuen vastuussa kaikista synnytykseen liittyvistä järjestelyistä ja kustannuksista. Suomessa kaikille suositellaan synnytyspaikaksi sairaalaa äidin ja lapsen turvallisuuteen liittyvien riskien välttämiseksi. Synnytyksessä voi ilmetä äkillisiä hätätilanteita, jotka vaativat välittömiä toimenpiteitä. Tässä tutkimuksessa on kuvattu kotona syntyneen lapsen perheen kokemusta. Tutkimusta varten haastateltiin kodin syntymäpaikaksi valinneita perheitä eri puolilta Suomea ja aineisto analysoitiin fenomenologisella menetelmällä.
 
Tähän tutkimukseen osallistuneille perheille synnytys oli luonnollinen tapahtuma. Oma koti mahdollisti heille synnytyksen ja synnytysympäristön hallinnan sekä koko perheen, myös lasten osallistumisen, mikä ei välttämättä ole samalla tavalla mahdollista sairaalassa. Kokemus oli perheille myönteinen ja se näytti vahvistavan perheen välisiä suhteita. Nämä perheet eivät saaneet valinnalleen tukea lähipiiristään tai terveydenhuollosta.

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan suositella, että äitiyshuollon palveluiden tulisi ottaa huomioon perheiden yksilölliset tarpeet ja palveluiden pitäisi olla naista voimaannuttavia. Myös synnytysympäristön viihtyisyyteen pitäisi kiinnittää huomiota. Terveydenhuollon henkilöstölle on tarpeen tarjota kotisynnytykseen liittyvää asiallista informaatiota ja koulutusta. Kotisynnytystä koskevan kansallisen suosituksen tarkennukset voisivat lisätä kotona synnyttämisen turvallisuutta.     

                                          ******

TtM Maija-Riitta Jouhki on syntynyt Leppävirralla ja hän on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Kuopion yliopistossa. Nykyisin hän työskentelee lehtorina Metropolia ammattikorkeakoulussa Helsingissä.

Jouhkin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2270, Tampere University Press, Tampere 2017. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1771, Tampere University Press 2017.