Yksin Suomessa - Ilman huoltajaa tulleiden lasten ja nuorten arki

Alkaa
Alkaa kello
08.45
Päättyy
Päättyy kello
16.00
Paikka

Pinni B:n auditorio 1100, Kanslerinrinne 1
 

Järjestäjä(t)

TRUST-tutkimushanke,
Johtamiskorkeakoulu

Maahamme saapui viime vuonna yli 3 000 alaikäistä yksin tullutta turvapaikanhakijaa. Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa käynnistynyt Suomen Akatemian rahoittama kärkihanke TRUST (Yksin tulleiden lasten ja nuorten ylikulttuurisen kuulumisen tukeminen) järjestää aloitusseminaarin, jossa tarkastellaan näiden lasten ja nuorten arkea Suomessa monikulttuurisen nuorisotyön, asumisen ja koulun näkökulmista.

Yksin Suomessa -seminaarissa keskustellaan ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten tämän hetkisestä tilanteesta ja haasteista. Nämä lapset ja nuoret ovat haavoittuvassa asemassa. He saavat usein oleskeluluvan, mutta vanhempiaan he eivät pääsääntöisesti saa Suomeen. Tämä tarkoittaa pitkäaikaista suojelun tarvetta, joka usein merkitsee lapsen ja nuoren määrittymistä avun ja hoivan kohteeksi.

TRUST-hankkeessa korostetaan nuorten omaa toimijuutta ja arkipäivän neuvotteluja. Hankkeessa kehitetään uusia tapoja toimijuuden tukemiseen lapsi- ja nuorisotyössä, kouluissa ja asumisyksiköissä. Samalla keskiössä ovat yksin tulleiden sosiaaliset suhteen ja niiden tukeminen arjessa.

Tilaisuus on maksuton. Pyydämme ilmoittautumisia 5.12. mennessä e-lomakkeella.

Seminaarin ohjelma
8:45  Aamupala ja kahvit
9:15  Tervetulosanat Tampereen yliopiston puolesta
Harri Melin, Tampereen yliopiston vararehtori
9:30  Mitä emme ymmärrä yksin tulleiden elämästä?
Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen, Tampereen yliopisto, TRUST-hankkeen johtaja
10:00  Turvapaikanhakijalasten ja -nuorten arki vastaanottokeskuksissa
Panu Artemjeff, oikeusministeriö, erityisasiantuntija
10:45  Traumatisoituneet, ilman huoltajaa tulleet nuoret turvapaikanhakijoina - Tehokkaan auttamisen malli
Samuli Kangaslampi, Tampereen yliopisto, tohtoriopiskelija
11:30 - 12:30  Lounas (omakustanteinen)
12:30  Yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden kohtaaminen Maahanmuuttovirastossa
Juha Kannelmaa, Maahanmuuttovirasto, ylitarkastaja
13:15  Edustajan ja yksin tulleen nuoren suhteen rakentuminen
Anna Mikkonen, Ensi-ja turvakotien liitto, projektipäällikkö & ETU ry.
14:00  Yksin tulleiden ystävyyssuhteet integraatiotavoitteen vahvistajana ja haastajana koulussa
Riikka Korkiamäki, Tampereen yliopisto, postdoc-tutkija
14:45 - 15:00  Kahvitauko
15:00  Kipukohtia ja ratkaisuja - osallistava työskentely
16:00  Seminaarin päätös

Lisätietoja

Dosentti, akatemiatutkija Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen,  040 190 4019
TRUST-hankkeen johtaja