Aktiivinen kansalaisuus, koulutus ja osallisuus

Julkaistu 25.10.2016 - 12:44

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus:
Kuinka aikuiskoulutus voi ehkäistä nuorten syrjäytymistä
Perjantaina 11.11. klo 12 - 16 Hotelli Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki

Vaille ammatillista koulutusta jäävät nuoret ovat vaarassa syrjäytyä työmarkkinoilta ja  yhteiskunnasta. Syrjäytymisriskiä voivat lisätä maahanmuutto, lukutaidottomuus tai vamma. Maahanmuuttajille lisähaasteita tuovat heikot kielelliset ja kulttuuriset valmiudet.

Kuinka aikuiskoulutus voi ehkäistä nuorten aikuisten syrjäytymistä? Millaiset käytännöt ja opetusmenetelmät tavoittaisivat paremmin syrjäytymisvaarassa olevat nuoret?

Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa, jonka järjestää kansainvälinen tutkimushanke Adult Education as a Means to Active Participatory Citizenship (EduMAP). EU:n rahoittamassa hankkeessa tutkitaan aikuiskasvatuksen roolia syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten elämässä. Tampereen yliopisto koordinoi hanketta, jossa työskentelee lähes kaksikymmentä tutkijaa kahdeksasta Euroopan maasta.

Keskusteluissa valotetaan erilaisten elämäntilanteiden merkitystä koulutukseen pääsyn ja aktiivisen kansalaisuuden näkökulmista. Tarkoituksena on myös suunnitella yhdessä yhteistyömuotoja EduMAP-hankkeen tutkimus- ja vaikuttavuustoiminnoissa.

Keskustelua alustavat varatuomari, entinen ministeri Astrid Thors, joka on EduMAP-hankkeen kansainvälisen ohjausryhmän jäsen, ja hankkeen johtaja, professori Pirkko Pitkänen.

- On todella tarpeen kartoittaa ja tutkia tuloksellisia keinoja, kun oppimisympäristöissä on hyvin eritaustaisia henkilöitä. Tarvitsemme tietoa myös siitä, miten monikielisyyttä kohdataan koulutuksen käytännöissä, sanoo Thors.

Paneelikeskusteluun osallistuvat muun muassa neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson (Opetus- ja kulttuuriministeriö), vanhempi tutkija Ari Väänänen (Työterveyslaitos), tutkimuspäällikkö Antti Teittinen (Kehitysvammaliitto) ja toiminnanjohtaja Kai Laitinen (Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry).

Suomenkielinen tilaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille aikuiskasvatuksen ja nuorisotyön ammattilaisille ja päättäjille sekä alan tutkijoille. Koko ohjelma on tämän viestin lopussa.

Tiedotusvälineitä pyydetään ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisestaan alla mainituille yhteyshenkilöille.  

Adult Education as a Means to Active Participatory Citizenship -tutkimus
http://www.uta.fi/edumap

Lisätietoja tilaisuudesta:
Erityisasiantuntija Virve Kallioniemi-Chambers, 050 318 6754
Tutkija Paula Kuusipalo, 050 318 7780

Ohjelma

12.00 - 12.40 Buffetlounas
12.45 - 13.30 Tilaisuuden avaus ja EduMAP hankkeen esittely. Professori Pirkko Pitkänen, Tampereen yliopisto
13.30 - 14.00 Alustus: Osallisuuden monet muodot. Varatuomari Astrid Thors
14.00 - 14.15 Keskustelua ja kahvitarjoilu
14.15 - 15.45 Paneelikeskustelu, pj. tutkija Paula Kuusipalo, Tampereen yliopisto
Lyhyiden teemaesittelyjen ja kommenttipuheenvuorojen jälkeen kysymyksiä ja yhteistä keskustelua.

Keskusteluteemat ja panelistit:

Teema 1: Havaintoja humanitaaristen maahanmuuttajien työllistymisen taustoista ja maahanmuuttajien kokemuksia suomalaisista työyhteisöistä Vanhempi tutkija Ari Väänänen, Työterveyslaitos. Kommenttipuheenvuoro: Koulutuspäällikkö Janne Haikansalo, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Teema 2: Ammatillisen erityisopetuksen tutkinnot ja työelämän vaatimukset Tutkimuspäällikkö Antti Teittinen, Kehitysvammaliitto. Kommenttipuheenvuoro: Projektipäällikkö Sari Hammar, Tšetanes naal - koulutuspoluilla (ESR-hanke), Diakonia-ammattikorkeakoulu
Teema 3: Pakolaistaustaisten nuorten kotoutuminen, sosiokulttuurinen näkökulma Toiminnanjohtaja Kai Laitinen, Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry. Kommenttipuheenvuoro: Toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen, Erilaisten oppijoiden liitto
Teema 4: Ammatillisen koulutuksen reformi ja tavoitteet syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemisessa Neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson, Opetus- ja kulttuuriministeriö. Kommenttipuheenvuoro: Kansallinen koordinaattori Pirkko Sartoneva, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL).
Keskustelua
15.45 - 16.00 Yhteistyösuunnitelmat ja tilaisuuden päätös EduMAP -hankkeen projektimanageri, erityisasiantuntija Virve Kallioniemi-Chambers

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 25.10.2016