Älylaitteet ja lapsen hyvinvointi ja kokemuksia EKG-etäkonsultaatiosta juhlaluentojen aiheena

Julkaistu 26.4.2017 - 09:34

Tampereen yliopiston lastenpsykiatrian ja kardiologian tuoreet professorit kertovat tutkimusaloistaan

Lastenpsykiatria:
Lastenpsykiatrian professori Kaija Puura pitää juhlaluentonsa Tampereen yliopistossa keskiviikkona 26.4.2017. Luennon otsikkona on Nopeasti muuttuva aikamme – uhka vai mahdollisuus lapsille?

Puura käsittelee luennossaan muun muassa sitä, miten vanhempien ja lasten yleisesti käyttämät älylaitteet saattavat olla haitaksi lapsen kehitykselle, ja toisaalta sitä, miten uutta teknologiaa voitaisiin käyttää edistämään perheiden hyvinvointia ja lasten mielenterveyttä.

Puuran pääasiallinen kiinnostuksen kohde tutkimuksessa on tällä hetkellä pienten lasten mielen joustavuuden (resilience) kehittyminen ja sen tukeminen, sekä uusien, digitaalisten palvelujen kehittäminen niin pienten kuin isompienkin lasten mielenterveyden edistämiseen ja hoitamiseen.

Vuodesta 2006 alkaen Puura on toiminut kansainvälisen World Association for Infant Mental Health (WAIMH) -yhdistyksen apulaisjohtajana.

Professorin tehtävänsä ohella Kaija Puura työskentelee Tampereen yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian ylilääkärinä, keskittyen lastenpsykiatrian vastuualueen kehittämis- ja tutkimustoimintaan.

Yhteystiedot:
Kaija Puura, kaija.puura@pshp.fi, kaija.puura@uta.fi
 

Kardiologia:
Sisätautiopin, erityisesti kardiologian professori Kjell Nikus pitää juhlaluentonsa Tampereen yliopistossa keskiviikkona 26.4. 2017. Luennon otsikkona on EKG-etäkonsultaatio – kokemuksia uudesta toimintamallista Suomessa.

Nikus käsittelee luennossaan muun muassa etäkonsultaatiotoiminnan taustoja, kehitystyötä sekä kokemuksia toiminnasta vajaan 10 vuoden ajalta.

Nikuksen tutkimustyön painopistealueita ovat EKG ja sepelvaltimotautikohtaus. Erityisesti EKG:n diagnostinen ja ennusteellinen arvo sepelvaltimotautikohtauksessa ja rakenteellisissa sydänvioissa on ollut monen hänen tutkimuksensa aiheena.

Professorin tehtävänsä ohella Kjell Nikus työskentelee Tays Sydänsairaalassa osastonylilääkärinä.
 
Yhteystiedot:
Professori Kjell Nikus, kjell.nikus@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 26.4.2017