Anna-Kaisa Ikonen työelämäprofessoriksi Tampereen yliopistoon

Julkaistu 18.8.2017 - 14:57

Tampereen yliopisto on valinnut Tampereen edellisen pormestarin Anna-Kaisa Ikosen työelämäprofessorin tehtävään. Ikonen on yhteiskuntatieteiden tohtori ja Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Pormestarina hän toimi 2013 – 2017.

Työelämäprofessorin tehtävän alana on kaupungin johtaminen.

- Työelämäprofessorin tehtävänä on tuoda opiskelijoiden ja tutkijayhteisön käyttöön käytännön kokemuksia ja osaamista suuren kaupungin johtamisesta ja siihen liittyvästä ongelmakentästä, kertoo Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun dekaani Antti Lönnqvist.

- Hänen työhönsä kuuluvat myös johtamiskorkeakoulun ja yliopiston sidosryhmätyöhön liittyvät tehtävät, kuten erilaiset kansalliset asiantuntijatehtävät, sekä Tampereelle syntyvän uuden korkeakouluyhteisön selvitys- ja kehittämistehtävät, erityisesti Tampere3:ssa edistettävään SOTE-alaan liittyvät asiat, toteaa rehtori Liisa Laakso.

Ikonen on työskennellyt myös valtiosihteerinä valtiovarainministeriössä, Tampereen apulaispormestarina, Pirkanmaan TE-keskuksen kehittämispäällikkönä ja projektijohtajana ja liiketoiminta-alueen vetäjänä julkishallinnon konsulttitoimistossa. Hän on muun muassa Kevan hallituksen puheenjohtaja, Pirkanmaan maakuntahallituksen varapuheenjohtaja ja kolmen ministeriön lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman selvityshenkilö.

- Tartun innolla uuteen tehtävään. On hienoa päästä luomaan uutta työelämäprofessuuria ja tuomaan omat johtamiskokemukseni, osaamiseni ja verkostoni yliopistoyhteisön käyttöön, Anna-Kaisa Ikonen sanoo.

- Tampereen yliopisto ja johtamiskorkeakoulu ovat korkeatasoinen näköalapaikka johtamisen kehittämiseen, politiikan, hallinnon, ja liike-elämän dynamiikkaan sekä tietysti Tampereen uuden yliopiston rakentumiseen, Ikonen jatkaa.

Työelämäprofessorin tehtävä on uusi, vielä vakiintumaton tehtävätyyppi suomalaisissa yliopistoissa. Tehtävillä tavoitellaan opetus- ja tutkimushenkilöstöä täydentävää käytännöllistä erityisosaamista sekä näkyvyyteen ja sidosryhmäyhteistyöhön liittyviä hyötyjä.

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu kokeilee työelämäprofessuuria pilottiluonteisesti.  Tehtävä on kaksivuotinen.

-  Johtamiskorkeakoulun professorit ja tutkijat katsovat johtamisen ilmiöitä omasta tutkijan näkökulmastaan, mutta käytännön toimija näkee asiat hieman eri tavalla. Tämä täydentävä osaaminen ja ymmärrys on arvokasta sekä koulutuksessa että tutkimuksessa. Konkreettiset esimerkit ja omakohtaiset kokemukset kiinnostavat varmasti opiskelijoita, dekaani Antti Lönnqvist toteaa.

Lisätietoja:
Dekaani Antti Lönnqvist, 040 544 6288, antti.lonnqvist@uta.fi
Työelämäprofessori Anna-Kaisa Ikonen, anna-kaisa.ikonen@tampere.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 18.8.2017