Kaikki varusmiehet eivät saa tarpeeksi unta

Julkaistu 6.10.2017 - 13:25
Varusmies nukkuu huonosti/ Kuva: Jonne Renvall
Tutkijoiden näppituntuma on se, että varusmiehiä nukuttaa. Kuva: Jonne Renvall

Unitutkimuksen alustavien tulosten mukaan varusmiesten unen määrä ja laatu vaihtelevat huomattavasti

Suomalaisten armeijassa olevien nuorten miesten unta tutkitaan ainutlaatuisessa tutkimuksessa, joka toteutetaan Vekaranjärven varuskunnassa. Tutkimukseen osallistuu Tampereen yliopistosta sotilaslääketieteen professori Kai Parkkola. Mukana yhteistyötutkimuksessa ovat myös Puolustusvoimat ja Helsingin yliopisto.

– Kenttätyön viimeiset vaiheet ovat käynnissä. Viimeiset mittaukseen mukaan otettavat varusmiehet astuvat palvelukseen tammikuun saapumiserässä. Tuloksia pääsemme analysoimaan kevään ja kesän aikana, Parkkola sanoo.

Tutkimuksen kenttätyövaihe kestää kokonaisuudessaan noin kahden vuoden ajan. Muutama varusmies kerrallaan nukkuu unenaikaisen liikeanturin kanssa. Laite rekisteröi syväunivaiheen ja pinnallisen univaiheen.

– Koehenkilöt nukkuvat mittauksen aikana tuvassa muiden varusmiesten kanssa. Mittaukset tehdään normaalin päivärasituksen jälkeen, Parkkola kertoo.

Lisäksi koehenkilöt täyttävät kasarmilla valmiin kysymyspatteriston. Parkkola kiittelee osallistujien kiinnostusta tutkimusta kohtaan.

– Se täytyy kuitenkin sanoa, että yhteiskunnallinen muutos näkyy myös varuskunnissa. Aiemmin tämänkaltaisissa tutkimuksissa osallistumisprosentti oli lähellä sataa. Nykyisin tuo lukema on selvästi alhaisempi, Parkkola toteaa.

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia 150 varusmiehen unta.

Suurin osa nukkuu
kasarmeilla hyvin

Alustavissa tuloksissa on havaittu, että varusmiesten unen määrässä ja laadussa on suuria vaihteluita.

– Vaihtelu on suurta. Se voidaan tässä vaiheessa sanoa, että osalla varusmiehistä unen määrä ja laatu ovat riittämättömiä. Toisaalta unien pituus saattaa kasvaa armeija-aikana, jos aiemmin on nukkunut liian vähän. Jos elämänhallinnassa on ollut puutteita ennen armeijaan saapumista, armeijan rytmi ja kurinalaisuus voivat auttaa saavuttamaan paremmat yöunet, Parkkola kertoo.

Yhtä selkeää löydöstä ei tässä vaiheessa ole Parkkolan mukaan vielä löytynyt. Positiivista on kuitenkin se, että hyvin yönsä nukkuvia varusmiehiä näyttää olevan selkeä enemmistö.

Armeija on otollinen
tutkimusympäristö

Suomessa on Parkkolan mukaan ainutlaatuiset mahdollisuudet tutkia unen ja suorituksen välistä yhteyttä. Puolustusvoimien palveluksessa olevat nuorukaiset ovat pääsääntöisesti samanikäisiä ja päivärytmi on samanlainen. Näin tutkimusasetelmassa voidaan sulkea pois monia tekijöitä, jotka normaalielämässä vaikuttaisivat vastaavaan tutkimukseen.

– Näppituntuma on se, että varusmiehiä nukuttaa. Tätä oletusta ei kuitenkaan ole aiemmin tutkimuksissa vahvistettu, Parkkola sanoo.

Puolustusvoimien ohjeissa annetaan varusmiehille mahdollisuus kahdeksan tunnin häiriöttömiin yöuniin normaaleissa kasarmiolosuhteissa.

– Kokonaan toinen asia on se, kuinka kuorsaavat tupakaverit vaikuttavat unen määrään ja laatuun, Parkkola sanoo.

Hyvillä unilla
hyviin tenttituloksiin

Parkkolan mielestä unen määrän ja laadun merkitys on aliarvioitu monissa sairauksissa. Nykyisin puhutaan paljon siitä, kuinka stressi vaikuttaa yöuniin, mutta muiden sairauksien ja unen yhteyttä ei Parkkolan mukaan ole tutkittu riittävästi.

– Tämä on mielenkiintoinen asia. Olen itse pohtinut unen merkitystä pitkään. Unen puute tai sen huono laatu on oire monissa sairauksissa. Ne voivat kuitenkin olla myös riskitekijöitä monille sairauksille. Aihe vaatii ehdottomasti lisää tutkimusta, Parkkola sanoo.

Nyt käynnissä olevan tutkimuksen löydöksistä on hyötyä sekä Puolustusvoimille että muulle yhteiskunnalle.

– Todella mielenkiintoista olisi löytää raja-arvo, jonka jälkeen väsyneen henkilön suorituskyvyssä nähdään selkeä pudotus. Tätä tietoa voisi hyödyntää esimerkiksi opiskeluissa. Montako tuntia kannattaa päntätä tenttiin ja montako nukkua, jotta tulos on optimaalinen, Parkkola toteaa.

Kännykät ja kofeiini
pois illalla

Entä millaisia neuvoja tutkija voi antaa hyvän unen takaamiseksi?

– -Ensimmäiseksi kannattaa jättää kofeiini pois illalla. Se nostaa vireystilaa, mikä vaikeuttaa nukahtamista ja heikentää unen laatua. Jos kahvi maistuu, illalla kannattaa nauttia kofeiinitonta, Parkkola sanoo.

Myös asevelvollisten unta selvittävässä tutkimuksessa on pantu merkille kofeiinin vaikutus. Parkkolan mukaan erityisesti lisääntynyt energiajuomien kulutus näkyy varusmiesten unen laatua heikentävänä tekijänä.

– Ennen nukkumaanmenoa on hyvä hiljentää menoa tunniksi tai kahdeksi. Kännykät ja muut älylaitteet pois. Erityisesti kännykän sininen valo haittaa hyviä unia, Parkkola toteaa.

Liikunta auttaa tutkitusti parantamaan unen laatua. Urheilusuorituksen jälkeen olisi kuitenkin tärkeää varata keholle aikaa rentoutua.

– Rankka liikunta juuri ennen nukkumaanmenoa voi vaikeuttaa nukahtamista. Liikunta on kuitenkin hyvä asia unen kannalta. Jos henkilö ei ole aiemmin liikkunut, puoli tuntia liikuntaa kolmesta neljään kertaan viikossa on sopiva annostus, Parkkola kertoo.

Teksti: Jaakko Kinnunen