Kestävän kehityksen tutkimusverkosto aloittaa

Julkaistu 10.2.2016 - 12:25
Eija Vinnari

Eija Vinnari

Tampereen yliopistoon perustetaan kestävän kehityksen poikkitieteellinen tutkimusverkosto. Verkoston tarkoituksena on koota yhteen tutkijoita, jotka ovat kiinnostuneita kestävyyden ja kestävän kehityksen monitieteisestä tutkimuksesta.

- Verkosto tukee Tampereen yliopiston strategiaa edistämällä kestävän kehityksen korkealaatuista, kansainvälisesti suuntautunutta ja yhteiskunnallisesti merkittävää tutkimusta, kertoo professori Eija Vinnari (kuvassa) Johtamiskorkeakoulusta.
 
Verkoston toimintamuotoja tulevat olemaan sekä tutkimushenkilöstölle suunnattu seminaari että yhteiskunnalliseen vuoropuheluun tähtäävät tutkimuspäivät.

Ensimmäinen sovittu seminaariajankohta on perjantai 13.5.2016 klo 9-11. Tilaisuuden paikka ja ohjelma tarkentuvat myöhemmin.

Verkostoon liittymisestä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä professori Eija Vinnariin.

Verkostoon ovat jo ilmoittautuneet:

Anja Heikkinen, kasvatustieteiden professori Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikössä (EDU). Hänen tutkimus- ja opetusasiantuntemustaan ovat koulutuksen, työn ja politiikan suhteet. Hänen lähestymistapansa on monikulttuurinen.    

Pekka Jokinen, ympäristöpolitiikan professori Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa (JKK). Hänen asiantuntemusalueitaan ovat politisoituminen, hallinta, kestävyys, kulutus ja ympäristö, luonnonvarapolitiikka, ruokapolitiikka sekä biodiversiteettipolitiikka.

Johanna Kujala, yrityksen johtamisen apulaisprofessori Vastuullisen liiketoiminnan tutkimusryhmässä (RESPMAN) Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa. Hänen asiantuntemusalueitaan ovat sidosryhmäyhteistyö ja -suhteet, arvonluominen, yritysvastuu ja johdon moraalinen päätöksenteko.

Eija Vinnari, julkisen talousjohtamisen professori Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa. Hänen asiantuntemusalueitaan ovat laskentatoimi ja kestävä kehitys, julkisen sektorin laskentatoimi, kriittinen eläintutkimus ja toimijaverkostoteoria.