Kirjaston ja kielikeskuksen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut alkavat

Julkaistu 3.4.2017 - 14:32

Tampereen yliopistossa, Tampereen ammattikorkeakoulussa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat kirjastojen ja kielikeskusten henkilöstöä.
 
Neuvotteluiden taustalla on Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteistyö, jossa parhaillaan selvitetään kirjasto- ja kielikeskustoimintojen yhteistä järjestämistä.
 
Työnantaja aloittaa pääluottamusmiesten kanssa neuvottelun 10.4. 2017. Yhteistoimintaneuvottelussa käsitellään organisaation toiminnan muutoksista aiheutuvia henkilöstövaikutuksia ja töiden järjestelyjä.

Yhteistoimintaneuvotteluissa ei käsitellä henkilöstön irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista, vaan tavoitteena on yhdessä henkilöstön kanssa löytää ratkaisut toimintojen muutoksiin. Päätökset tehdään neuvottelujen jälkeen. Suunnitellut toimenpiteet tulevat voimaan viimeistään 1.1.2019.

Lisätiedot: Tampereen yliopiston osalta hallintojohtaja Petri Lintunen, puh: 050 301 9791, petri.lintunen@uta.fi