Let’s Work Together!

Julkaistu 17.10.2016 - 13:56
Ahmed Salman, Saara Peltonen ja Marine. Kuva: Jonne Renvall
 Ahmed Salman, Kaisa Partanen ja Marine toivovat, että toimintaryhmä auttaa turvapaikanhakijoita koulutukseen ja työllistymiseen liittyvissä asioissa.

Miten integroitua yhteiskuntaan, jos yhteistä kieltä ei ole, eikä tietoa koulutus- tai työmahdollisuuksista löydy edes englanniksi?

Näihin ongelmiin kasvatustieteiden yksikössä perustettu Let’s Work Together! -toimintaryhmä pyrkii saamaan muutosta. Viime syksynä perustettuun ryhmään palkattiin harjoittelijoita syyskuun alussa. Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opiskelija Kaisa Partanen suorittaa maisteriharjoitteluaan, ja irakilainen Ahmed Salman ja armenialainen Marine päätyivät mukaan turvapaikanhakijoille järjestettyjen englanninkielisten kurssien kautta. (Marine esiintyy tässä jutussa toiveensa mukaisesti vain etunimellään.) He osallistuivat englanninkielisille kursseille alkuvuodesta ja tutustuivat sitä kautta toimintaryhmän perustajaan Anja Heikkiseen, joka toimii kasvatustieteiden professorina Tampereen yliopistossa.

Toimintaryhmä on yksi vastaus siihen, miten vuoden 2015 aikana kärjistynyt pakolaiskriisi on otettu vastaan pirkanmaalaisissa korkeakouluissa. Viime vuonna Suomeen saapui kymmeniä tuhansia turvapaikanhakijoita. Salman saapui Suomeen reilu vuosi sitten, Marine viime talvena.

– Toimintaryhmän tarkoituksena on osallistaa turvapaikanhakijoita ja pakolaisia akateemiseen yhteisöön, Partanen kertoo.

Osallistaminen tapahtuu käytännössä esimerkiksi avaamalla Tampereen yliopiston ja muiden alueen oppilaitosten englanninkielisiä kursseja myös turvapaikanhakijoille.

Turvapaikanhakijoilla on osaamista

Ahmed ja Marine kertovat, että iso ongelma turvapaikanhakijoiden ja erilaisten suomalaisten tahojen välillä on nimenomaan kielimuuri. Tietoa erilaisista mahdollisuuksista ei yksinkertaisesti ole tarjolla turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten äidinkielellä. Harjoittelijat ovatkin olleet todella tärkeä linkki eri tahojen välillä: Marine puhuu armenian lisäksi kreikkaa, englantia ja venäjää, Ahmed taas englantia ja arabiaa.

– Olen toiminut vapaaehtoisena tulkkina Tampereella jo ennen kuin osallistuin yliopiston järjestämälle kurssille, Salman kertoo. Miehen kielitaidolle onkin kysyntää, sillä arabiankielisiä pakolaisia on paljon.

Töiden saaminen on ilman suomen kielen taitoa vaikeaa, eikä aiemmin suoritettuja tutkintoja välttämättä tunnusteta Suomessa, sillä koulutusjärjestelmät poikkeavat toisistaan. Ahmedilla on Irakissa suoritettu tietojenkäsittelytieteiden tutkinto, mutta alan töiden saanti on vaikeaa.

– On hienoa, että voi työskennellä täällä ja olla avuksi. Toimintaryhmä on upea mahdollisuus kaikille paperittomille ihmisille, molemmat kehuvat.

– Tekisin tätä työtä vaikka ilman palkkaakin, koska auttaminen on niin tärkeää, Salman sanoo.

Ilman kielitaitoa turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten on vaikea saada tietoa erilaisista koulutusmahdollisuuksista. Marine, Ahmed ja muu toimintaryhmän väki on käynyt kertomassa vastaanottokeskuksissa, että on ylipäätänsä olemassa ryhmä, joka haluaa tehdä jotain turvapaikanhakijoiden kanssa.

– Marine ja Ahmed ovat olleet todella iso voimavara, sillä heidän ansiostaan meillä on kielitaitoa mennä vastaanottokeskuksiin, Partanen sanoo.

Salman toteaa, että on tärkeää kertoa erilaisista kouluttautumismahdollisuuksista ja tarjota erilaista tekemistä, jotta vastaanottokeskuksissa asuvat turvapaikanhakijat pääsisivät mielekkään toiminnan pariin.

Tietoa on, mutta vain suomeksi

Ilman yhteistä kieltä integroituminen yhteiskuntaan on vaikeaa. Myös tietoa erilaisista koulutusmahdollisuuksista voi olla hyvin hankala löytää. Let’s Work Together -toimintaryhmän harjoittelija Saara Peltonen on koostanut raporttia, jossa käsitellään Tampereen yliopiston tarjoamia mahdollisuuksia ulkomaalaisille opiskelijoille ja erityisesti turvapaikanhakijoille.

– Raportti ei ole vielä valmis, mutta ensimmäiset löydökset ovat osoittaneet, ettei ulkomaalaisten opiskelijoiden opiskelu ole aivan yksinkertaista, Partanen summaa.

Ongelmana on esimerkiksi se, ettei yliopiston verkkosivuilta löydy englanninkielistä tietoa läheskään kaikista kursseista, eikä kontaktiopetustakaan ole englanniksi kovin paljon.

Tällä hetkellä turvapaikanhakijoille avoimia kursseja on mm. kielikeskuksen ja kasvatustieteiden opetusohjelmassa. Tavoitteena on saada muutkin yksiköt osallistumaan ohjelmaan, sillä innokkaita opiskelijoita kyllä riittäisi. Esimerkiksi Marine haaveilee kauppatieteiden opinnoista Tampereella, sillä hän on opiskellut alaa sivuavia opintoja aiemminkin.

Ryhmän toiminta ei rajoitu vain aikuisten turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelyyn. Kasvatustieteiden opiskelijat ovat käyneet vetämässä myös vastaanottokeskusten lapsille erilaista toimintaa osana opintojaan. Let’s Work Together -ohjelman toimintaa on osana erilaisia kursseja, ja sen voi yhdistää myös tutkinto-opiskelijoiden harjoittelujaksoihin.

Toimintaryhmän yhteistyökumppaneita ovat mm. Tampereen kaupunki, vastaanottokeskukset, SPR ja aikuiskoulutuskeskukset.

Teksti: Inka Kämäräinen
Kuva: Jonne Renvall