Merenkulun matkustajaliikenteeseen kohdistuu valtion tukea noin 250 miljoonaa vuosittain

Julkaistu 7.3.2017 - 10:29

Matkustajamerenkulkuun kohdentuu Suomessa 241 – 255 miljoonaa euroa valtion tukea vuosittain.

Keskeisin matkustajamerenkulun epäsuora tukimuoto on myynnin ja palveluiden arvonlisä- ja valmisteverottomuus, jonka arvo on 184 miljoonaa euroa vuodessa.

Luvut käyvät ilmi Tampereen yliopiston selvityksestä, jossa on arvioitu merenkulun matkustajaliikenteeseen kohdistuvan valtiontuen määrää. Selvityksen tilasi Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.

Erityisesti matkustajamerenkulkuun kohdistuvien valtiontukien määrää ei ole aiemmin arvioitu.

Suorista tukimuodoista merkittävin on varustamoiden työntekijäkustannuksia pienentävä miehistökustannustuki. Vuonna 2015 tuen määrä oli 87 miljoonaa euroa, josta vajaat 40 miljoonaa kohdistuu arvion mukaan laivalla pääosin asiakaspalvelutehtävissä työskentelevään taloushenkilöstöön.

- Selvitys ei käsittele merenkulun tukien tarpeellisuutta, tukijärjestelmän tehokkuutta tai merenkulun vaikuttavuutta, vaan arvioi, kuinka suuri osa valtiontuesta kohdistuu matkustajamerenkulkuun, kertoo professori Hannu Saarijärvi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta.

Selvityksessä todetaan, että merenkulun valtiontuet ovat moninäkökulmainen järjestelmä, jossa pitää erottaa globaali, eurooppalainen ja kotimainen taso. Tukien perusteita, kohdentumista ja vaikuttavuutta on tärkeää tarkastella systemaattisesti. Pysyvät tuet voivat muuttaa markkinoiden kilpailutilannetta.

Merenkulun kansalliset tuet Suomessa ovat Euroopan unionin tavoitteiden ja säädösten mukaisia. Tuilla pyritään ulkomaankaupan merikuljetusten huoltovarmuuteen, meriosaamisen kilpailukykyyn ja mereen liittyvän työllisyyden turvaamiseen.

Katriina Lehto – Ari Karppinen – Lasse Oulasvirta – Hannu Saarijärvi:
Merenkulun tuet - arvio henkilökuljetuksiin kohdistuvista valtiontuista (pdf)
http://tampub.uta.fi/handle/10024/100706

Lisätietoja:
Palvelujen ja kaupan professori Hannu Saarijärvi, 040 535 1369, hannu.saarijarvi@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 7.3.2017