Mira Valkonen sai molekyylipatologian palkinnon

Julkaistu 18.5.2018 - 16:00
Mira Valkonen
Mira Valkonen

Tohtoriopiskelija Mira Valkonen on saanut tänä vuonna ensimmäistä kertaa jaetun molekyylipatologian palkinnon, jonka myönsi International Academy of Pathologyn Suomen osasto. Roche Oy:n sponsoroiman palkinnon tarkoituksena on tukea molekyylipatologista tutkimusta.

Mira Valkonen käsittelee väitöskirjatyössään koneoppimiseen pohjautuvien automaattisten kuva-analyysimenetelmien soveltamista mikroskooppikuvien analysointiin digitaalipatologiassa.

Koneoppimismenetelmien, erityisesti syväoppivien menetelmien viimeaikainen kehitys on mahdollistanut kuvien kvantitatiivisen tulkinnan täysin uudella tarkkuudella. Tutkimuksissa kehitetyt ja sovelletut kuva-analyysimenetelmät mahdollistavat kudoksen automaattisen kvantitatiivisen karakterisoimisen, tunnistamisen ja segmentoinnin sekä solu- ja kudostyyppien luokittelun. Tällaiset koneoppimiseen perustuvat tekoälyjärjestelmät mullistavat lähitulevaisuudessa monien merkittävien sairauksien diagnosoinnin ja hoidon, kun ne automatisoivat digitaalipatologiaa sekä molekyylipatologisten biomarkkereiden analyysia.

Mira Valkonen työskentelee Tampereen yliopiston lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa dosentti Pekka Ruusuvuoren biokuvainformatiikan tutkimusryhmässä.