Mitä on tehtävä, että olisi toivoa kestävämmästä yhteiskunnasta?

Julkaistu 30.5.2017 - 10:18

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen pohjoismainen HopefulNESS 2017 -konferenssi kokoaa yli 200 tutkijaa 23 maasta Tampereen yliopistoon 6.-8. kesäkuuta.

Konferenssin yleisenä teemana on toivo. Tämänhetkisten ympäristöongelmien ja -kriisien keskellä toivo on tärkeä aihe, koska se ohjaa ongelmien ratkomiseen. Konferenssissa toivoa kestävämmästä yhteiskunnasta lähestytään käytännön kautta. Minkälaisilla ratkaisuilla, kokeilulla ja toimintapolitiikalla kestävää tulevaisuutta voidaan rakentaa?

Konferenssin viisi kansainvälisesti tunnettua pääpuhujaa käsittelevät muun muassa luonnon monimuotoisuuden turvaamisen politiikkaa, kestävää kulutusta ja kansalaisosallistumisen uusia muotoja.

Yksi konferenssin kutsuvieraspuhujista on Josephine Mylan, joka toimii tutkijana Manchesterin yliopistossa Kestävän kulutuksen instituutissa. Viime aikoina Mylan on tutkinut erityisesti sitä, kuinka yhteiskuntia saisi ohjattua kohti ympäristönäkökohtia paremmin huomioonottavaa kulutusrakennetta.

- Tämä ei hänen mukaansa onnistu pelkästään muokkaamalla tuotantotapojamme, vaan yhä enemmän huomiota tarvitsisi kiinnittää niihin kulttuurisiin käytäntöihin, jotka ohjaavat tapojamme hankkia ja kuluttaa tuotteita, kertoo konferenssin tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja, ympäristöpolitiikan professori Pekka Jokinen.

Tampereella Mylan kertoo kulutuskäytäntöjen muutoksista arkisten esimerkkien, kuten lihan kulutuksen ja kodinteknologian kautta.

Konferenssissa kokoontuu lähes 30 työryhmää. Aiheina on muun muassa ruuan- ja energiatuotannon muuttaminen kestäväksi, ympäristökonfliktien ratkaiseminen sekä hallinnon ja säätelyn keinot kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Nordic Environmental Social Science Conference eli NESS-konferenssi järjestetään vuorotellen pohjoismaisissa yliopistoissa.

The 13th Nordic Environmental Social Science Conference
http://www.uta.fi/jkk/en/ness2017/index.html

Pääpuhujien esittely
http://www.uta.fi/jkk/en/ness2017/programme/keynotes.html

Lisätietoja:
Professori Pekka Jokinen, 050 318 7264, pekka.t.jokinen@uta.fi
Johanna Tuomisaari, 040 190 9796, johanna.tuomisaari@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 30.5.2017