Opiskelijat ideoivat tiedekahvilan

Julkaistu 25.5.2018 - 13:22
Marjukka Mäkelä, Roosa Pelkonen ja Elina Uusitalo/ Kuva: Jonne Renvall
Nuorta ikäpolvea ei näy tiedetilaisuuksissa. Marjukka Mäkelä, Roosa Pelkonen ja Elina Uusitalo ehdottavat ratkaisuksi sitä, että opiskelijoille tarjottaisiin tiedeaiheista toimintaa opintojen ulkopuolella.

Tiedekahvilan tarkoituksena on tuoda tiede lähelle ihmisten arkea

Teksti: Jaakko Kinnunen
Kuva: Jonne Renvall

Tampereen yliopistolla suunnitellaan omaa tiedekahvilaa. Opiskelijat Elina Uusitalo, Hannele Kivelä, Roosa Pelkonen ja Marjukka Mäkelä ideoivat tiedekahvilakonseptia kevään ajan ja luovuttivat valmiin projektisuunnitelman yliopiston rehtori Liisa Laaksolle kevätlukukauden päättyessä.

TEE3-nimellä kulkenut projekti kytkeytyy syksyllä 2018 käynnistyvään Tiedeviestintä-koulutukseen sekä Tampereen ammattikorkeakoulun Taide, musiikki ja media -koulutusyksikön opintojaksototeutuksiin. Laajemmassa kuvassa projekti liittyy yliopistojen kolmanteen tehtävään, eli yhteiskunnan palvelemiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumiseen.

Opiskelijatyönä valmistunut suunnitelma on luonteeltaan alustava, eikä siinä esitellä valmiita ratkaisuja. Se on kuitenkin tärkeä ensimmäinen askel, jonka pohjalta työtä voidaan viedä eteenpäin. Yksi malli voisi olla yliopiston tiloissa sijaitseva kahvila, jossa tutkijat voisivat esitellä tutkimustuloksiaan ja menetelmiään. Lisäksi tiloissa voisi järjestää väittely- ja keskustelutilaisuuksia.

– Alku oli hiukan hajanainen, koska meilläkään ei ollut selvää käsitystä siitä, mitä olimme tekemässä. Pääsimme kuitenkin lopulta hyvään tulokseen, Pelkonen toteaa.

Tiedekahvila-projektin suunnittelu oli osa työelämäviestinnän opintoja. Nelikko oli yhdessä sitä mieltä, että projekti antoi heille paljon arvokasta kokemusta työelämää varten.

– Tosi opettavainen kokemus. Työelämäote oli mielestäni erittäin hyvä, Mäkelä kertoo.

Nuoria ei näy
tiedetapahtumissa

Ryhmä on sitä mieltä, että Tampereelle kaivataan tiedeviestinnän sarja, joka pitäisi toteuttaa opiskelijavoimin ja suunnata juuri opiskelijoille. Tällä hetkellä opiskelijoille ei ole opintojen ulkopuolella tarjolla helposti lähestyttävää tiedeaiheista toimintaa.

Projektin aikana ryhmä tutustui Tampereen alueen tiedeviestinnän tarjontaan, kuten Valoa Pimeyteen -tapahtumaan. He tekivät yhden selkeän havainnon tapahtumien yleisöstä.

– Meidän ikäpolven ihmisiä ei juurikaan näkynyt näissä tapahtumissa, Pelkonen sanoo.

– Mielestäni juuri nuorelle väelle on tarvetta, Mäkelä jatkaa.

Tutustuessaan nykyisiin tiedetapahtumiin opiskelijat huomasivat myös, että sosiaalisen median roolia voisi kasvattaa. Somesta oli apua erityisesti nuoren väen aktivoimisessa.

– Me ollaan nyt tehty meidän osa. Toivottavasti projekti jatkuu uusien ihmisten voimin, Uusitalo toteaa.

Projektia viedäänkin eteenpäin henkilökunnan voimin. Tavoitteena on, että Tampereen yliopisto saisi lähitulevaisuudessa oman tiedekahvilan, jossa tiede tuotaisiin lähelle ihmisten arkea kansantajuisessa muodossa.