Oppimisen ja hyvinvoinnin välistä suhdetta tarkastelevalle tutkimukselle 480 000 euron rahoitus

Julkaistu 7.6.2016 - 12:29

Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke selvittää kouluyhteisöjen kehittämiä strategioita ulkoisten ja sisäisten kuormittavuustekijöiden vähentämisessä.

Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa selvitetään kouluyhteisöjen kehittämiä strategioita ulkoisten ja sisäisten kuormittavuustekijöiden vähentämisessä. Tutkimuksen kohteena on erityisesti opettajayhteisössä opittujen kollektiivisten keinojen ja oppilaiden kouluun kiinnittymisen välistä suhdetta säätelevien toimintamallien tunnistaminen.

Tutkimushanke tuottaa uutta tietoa kouluyhteisöjen erilaisista pedagogisista käytänteistä, joilla edistetään oppimista ja hyvinvointia koulun arjessa. Lisäksi se avaa opettajien ja oppilaiden hyvinvoinnin vastavuoroista suhdetta.

Tulokset ovat hyödynnettävissä opettajan perus- ja täydennyskoulutuksessa ja koulun kehittämistyössä oppilaiden koulutyöhön kiinnittymistä vahvistettaessa. Laajemmassa kehyksessä tulosten pohjalta voidaan kehittää toimia koulujen välisten erojen vähentämiseksi, kun halutaan edistää kouluhyvinvointia ja oppimistuloksia.

Laaja kansallinen seurantatutkimus toteutetaan neljän yliopiston yhteistyönä ja sen vastuullisina johtajina ovat professori Janne Pietarisen (UEF) lisäksi professori Kirsi Pyhältö (OY/HY) ja tutkimusjohtaja Tiina Soini (TaY). Tarkempaa tietoa tutkimusryhmän toiminnasta on löydettävissä ryhmän kotisivuilta: www.learninginschool.fi

Tiedustelut:
Tiina Soini-Ikonen
Kasvatustieteiden yksikkö
p. 040 190 1753, sähköposti: Tiina.Soini@uta.fi