Pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistus Espoon näkökulmasta

Julkaistu 3.5.2017 - 14:06

Uusi verkkokirja taustoittaa kuntien yhteistyötä ja ratkaisuja

Tutkija, FT Petri Juutin uusi, avoimesti verkossa luettava kirja Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteen: pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen keskeiset päätökset Espoon näkökulmasta (TUP 2017) kertoo pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen kehityksestä. Kirjassa kysytään muun muassa:

Miksi jätevesien puhdistaminen on keskitetty vain yhteen puhdistamoon?
Miksi Espoossa tehdään ylikunnallista yhteistyötä jätevesienpuhdistuksessa?
Miten jätevesien puhdistusyhteistyö on alkanut ja muuttunut vuosien varrella?
Miksi puhdistetaan naapurikuntien jätevesiä?
Millaista keskustelua jätevedet ovat herättäneet menneisyydessä ja millaista tulevaisuutta koskevaa keskustelua niistä on käyty?

Oikean strategian toteuttamisessa tarvitaan yhteistyötä ja osaavaa johtamista. Espoo on voinut historiassa käyttää omien resurssiensa lisäksi vesihuollossa myös naapurikuntien resursseja.

Jätevesienpuhdistuksen osalta tämä on tarkoittanut sitä, että naapurikunnat ovat maksaneet osansa ja osin enemmänkin kuin osansa jätevesiensä puhdistamisesta ja varsinkin Suomenojan jätevedenpuhdistamosta.

Näiden lisäresurssien turvin ajan mittaan kertyneet resurssit ja pitkän tähtäimen strategiset päätökset ovat mahdollistaneet nykyisen hyvän tilanteen. Strategisista päätöksistä konkreettisin näyttö ovat jätevesiä koskevat sopimukset naapurikuntien kanssa.

Sopimukset ja niiden takana olleet päätökset ovat hyvin kaukonäköisiä ja kaikkia osapuolia sitovia. Ne osaltaan mahdollistavat, että valittavana on ollut kehityspolkuja, joita kaikkialla ei ole ollut käytössä. Vuoden 2010 alusta Espoon vesihuolto on toiminut yhdessä pk-seudun organisaatiossa alueen muiden vesilaitosten kanssa, HSY:n organisaation alaisuudessa.

Kirja on tarkoitettu kaikille päättäjille, ympäristönsuojelusta ja vesiensuojelusta kiinnostuneille, pääkaupunkiseudun asukkaille sekä alueen ja kaupunkiseutujen kehityksestä kiinnostuneille.

Kirjoittaja, historioitsija ja filosofian tohtori Petri Juuti on ympäristöhistorian, tekniikan historian, Suomen historian sekä vesihuollon ja yhdyskuntien infrastruktuurin kehityksen dosentti neljässä yliopistossa. Nykyisin hän työskentelee tutkimuspäällikkönä Tampereen teknillisessä yliopistossa. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa kustannuspäällikkönä ja yliopistotutkijana Tampereen yliopistossa sekä vierailevana professorina Etelä-Afrikan yliopistoissa.  

Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteen: pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen keskeiset päätökset Espoon näkökulmasta
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0420-1

Tampere University Pressin kustantama tuore kirja on luettavissa TUP OA Books -kokoelmassa Tampereen yliopiston TamPub-julkaisuarkistossa. Se julkaistaan myös kansainvälisessä OAPEN library -portaalissa.

Kirjan perustana olevaa tutkimustyötä on rahoittanut Suomen Tietokirjailijat ry. Tutkimus jatkaa samaa tematiikkaa kuin 2015 ilmestynyt Juutin monografia Valkea kaupunki, mustat vedet.

Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Petri Juuti, p. 050 447 8805, petri.juuti@tut.fi

Lisätietoja Tampere University Pressin avoimesta julkaisemisesta:
Palvelupäällikkö Kati Mäki, 040 190 4267, kati.maki@uta.fi
Tampere University Press

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 3.5.2017