Professori Reijo Savolaiselle kansainvälinen tunnustus

Julkaistu 27.10.2016 - 09:46
Reijo Savolainen sai tunnustuksen
Professori Reijo Savolainen sai tunnustuspalkinnon informaatiotutkimuksen kansainvälisen järjestön vuosikokouksessa Kööpenhaminassa lokakuussa.

Professori Reijo Savolainen on saanut informaatiotutkimuksen keskeisen kansainvälisen järjestön, Association for Information Science and Technologyn (ASIS&T), vuoden 2016 tutkimuspalkinnon merkittävistä ansioistaan informaatiotutkimuksessa. Savolainen työskentelee informaatiotutkimuksen professorina Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikössä.

Palkinnon perusteluissa todetaan, että Savolaisella on ollut keskeinen rooli tiedonhankinnan tutkimuksen kehittämisessä ja että hän on alansa tuotteliaimpia tutkijoita maailmassa.

Savolaisen ansiona pidetään sitä, että hän on tehnyt merkittäviä empiirisiä ja teoreettisia tutkimuksia informaatiotutkimuksessa erityisesti tiedonhankinnan tutkimuksen alalla.

Savolaisella on ollut merkittävä rooli käyttäjäkeskeisen lähestymistavan kehittämisessä tiedonhankinnan tutkimuksessa ja uusien tutkijoiden innostamisessa ja kouluttamisessa alalle.

Informaatiotutkimuksen järjestö ASIS&T on johtanut lähes 80 vuoden ajan uusien ja parempien teorioiden, tekniikoiden ja teknologioiden kehittämistä alan tutkimustyössä. Järjestöllä on tuhansia jäseniä 50 maassa. Heidän kiinnostuksensa kohteena on parantaa tapoja, joilla yhteisöt keräävät, hakevat, analysoivat, hallinnoivat, arkistoivat ja jakelevat informaatiota.