Selvitys: Teatterialan koulutus menestyy parhaiten Tampere-3-yliopiston ja Taideyliopiston yhteistyönä

Julkaistu 22.5.2017 - 15:56

JULKAISUVAPAA MA 22.5.2017 klo 15.30

Tampereen yliopiston ja Taideyliopiston yhteinen työryhmä esittää teatterialan koulutuksen kehittämistä tulevan Tampere3-yliopiston ja Taideyliopiston yhteistyönä. Nykyinen Tampereen yliopiston Teatterityön tutkinto-ohjelma Näty ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen koulutusohjelma jatkavat työryhmän esityksen mukaan itsenäisinä tutkinto-ohjelmina, mutta tiivistävät yhteistyötään.

Kahdessa profiililtaan erilaisessa yliopistossa toteutettava teatterialan koulutus vahvistaa alan vaikuttavuutta suomalaisessa yhteiskunnassa ja tarjoaa mahdollisuuden kriittiselle keskustelulle ja kehittämiselle.

Teatterialan koulutusta voidaan työryhmän mukaan kehittää parhaiten syventämällä yliopistojen yhteistyötä. Yhteistyö mahdollistaa opiskelijoille entistä rikkaammat mahdollisuudet monitaiteellisiin ja -tieteellisiin opintoihin erilaisissa toimintaympäristöissä. Myös tutkimusyhteistyötä tiivistämällä voidaan tukea koulutuksen kehittämistä ja parantaa sen laatua.

Taideyliopisto ja Tampereen yliopisto ovat selvittäneet teatterialan koulutuksen kehittämisvaihtoehtoja opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Vaihtoehtoina olivat koulutuksen keskittäminen Taideyliopistoon tai sen jatkaminen Taideyliopistossa ja Tampereen yliopistossa.

- Tampereen yliopiston näyttelijänkoulutus ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu muodostavat rikkaan ja toisiaan hienosti täydentävän koulutus- ja tutkimuskokonaisuuden. Monitieteellisessä yliopistossa toteutettava näyttelijänkoulutus tukee monin tavoin myös Tampere3-prosessia, sanoo Tampereen yliopiston vararehtori Harri Melin.

- Näyttelijöitä koulutetaan kahdessa vahvassa yliopistossa, joiden erilaiset profiilit rikastuttavat teatterialaa ja taidekenttää. Työryhmän mukaan näyttelijätyön koulutuksen kehittäminen jatkossakin kahdessa yliopistossa on opiskelijoiden etu. Samalla se on myös alan elinvoimaisuuden kannalta paras vaihtoehto, sanoo Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun dekaani Maarit Ruikka.

Raportti luovutetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön toukokuussa.

Lisätietoja:
Vararehtori Harri Melin, 050 420 1526, harri.melin@uta.fi
Tampereen yliopisto
Teatterikorkeakoulun dekaani Maarit Ruikka, 050 581 2649, maarit.ruikka@uniarts.fi
Taideyliopisto

TAMPEREEN YLIOPISTON JA TAIDEYLIOPISTON TIEDOTE 22.5.2017