Siirtymäkauden hallitus nimitti uudelle Tampereen yliopistolle neljä dekaania

Julkaistu 6.9.2018 - 16:09

Uuden Tampereen yliopiston johtajanimitykset jatkuvat seitsemän tiedekunnan dekaaninimityksillä. Siirtymäkauden hallitus nimitti torstaina 6.9.2018 dekaanit johtamaan neljää tiedekuntaa. Kolme dekaania nimitetään myöhemmin.

Siirtymäkauden hallitus nimitti rehtori Mari Wallsin esityksestä tulevan yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan dekaaniksi TkT Jyrki Vuorisen, johtamisen ja talouden tiedekunnan dekaaniksi TkT Matti Sommarbergin, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan dekaaniksi FT Päivi Pahtan sekä lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan dekaaniksi LT Tapio Visakorven. Dekaanit aloittavat uusissa tehtävissään 1.1.2019.

Seitsemään dekaanin tehtävään jätetettiin yhteensä 108 hakemusta. Tehtäviä haki 8 naista ja 20 miestä. Rakennetun ympäristön tiedekunnan, tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanit nimitetään syksyn kuluessa.

Uuden Tampereen yliopiston rehtorina aloitti 13.8.2018 FT Mari Walls. Viime viikolla siirtymäkauden hallitus päätti provostin ja kahden vararehtorin nimityksistä. Provosti TkT Jarmo Takala, tutkimuksesta vastaava vararehtori LT Juha Teperi ja koulutuksesta vastaava vararehtori HTT Marja Sutela siirtyvät tehtäviinsä asteittain syyskauden 2018 aikana. Innovaatioista, yhteiskuntasuhteista ja kansainvälisistä verkostoista vastaavan vararehtorin valintaprosessi on meneillään.

- Uuden Tampereen yliopiston johtotiimi alkaa nyt rakentua. Olen hyvin tyytyväinen johtotiimin  monipuoliseen asiantuntemukseen, kokemukseen ja johtamisosaamiseen. Johtotiimin tärkeänä tehtävänä on yhdessä yhteisön kanssa luoda yliopistoon niin tutkimuksen kuin koulutuksen huipukkuutta mahdollistava kulttuuri, toteaa rehtori Mari Walls.

- Uuden yliopiston seitsemässä tiedekunnassa törmäytetään nykyisten Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tiedekuntien koulutus- ja tieteenaloja. Nyt nimitetyt neljä dekaania vakuuttivat hallituksen uudistumiskyvyllään, johtajuudellaan ja kompetenssillaan, sanoo siirtymäkauden hallituksen puheenjohtaja Marja Makarow.

Päivi Pahta
Dekaani, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
Filosofian tohtori Päivi Pahta on toiminut nykyisessä Tampereen yliopistossa viestintätieteiden tiedekunnan dekaanina vuodesta 2017 ja kieli-, käännös-  ja kirjallisuustieteiden tieteenalayksikön johtajana vuonna 2016. Hän on englantilaisen filologian professori.

Matti Sommarberg
Dekaani, johtamisen ja talouden tiedekunta
Tekniikan tohtori, kauppatieteen maisteri Matti Sommarberg on toiminut Tampereen teknillisessä yliopistossa Industry Professorina vuodesta 2017. Vuosina 1985–2017 hän toimi teollisuuskonserni Cargotecissa johtotehtävissä Suomessa ja ulkomailla.

Tapio Visakorpi
Dekaani, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Lääketieteen tohtori Tapio Visakorpi on toiminut nykyisessä Tampereen yliopistossa lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan dekaanina vuodesta 2017. Hän on lääketieteellisen teknologian ja bioteknologian (syöpägenetiikka) professori.

Jyrki Vuorinen
Dekaani, informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Tekniikan tohtori Jyrki Vuorinen on toiminut Tampereen teknillisessä yliopistossa teknis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina vuodesta 2017 ja teknisten tieteiden tiedekunnan dekaanina vuosina 2014–2016. Vuorinen on muovitekniikan professori.

Lisätietoja:
Uuden Tampereen yliopiston siirtymäkauden hallituksen puheenjohtaja Marja Makarow marja.makarow@helsinki.fi, puh. 040 849 0505 (viestinnän kehityspäällikkö Katja Ayres)
Uuden Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls, mari.walls@tampere3.fi, puh. 03 3551 3839

Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyvät 1.1.2019 monialaiseksi Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi, jonka kärkialat ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Uudesta yliopistosta tulee Suomen toiseksi suurin. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen uudessa korkeakouluyhteisössä on opiskelijoita yli 30 000, professoreita 330 ja muuta henkilöstöä 4 400.