Sohlbergin Säätiöltä kaksi miljoonaa terveyden ja hyvinvoinnin tutkimukseen

Julkaistu 18.1.2018 - 15:07

Yhteensä 160 000 euroa yhdeksälle Tampereen yliopiston tutkijalle

Yhdeksän Tampereen yliopiston tutkijaa saa yhteensä noin 160 000 euroa rahoitusta Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiöltä vuoden 2018 apurahanjaossa. Suurimman summan (80 000 euroa) saa professori Marja Jylhä vanhenemista ja sosiaalista hyvinvointia koskevalle tutkimukselleen.

Säätiö jakaa noin kaksi miljoonaa euroa, joista tukea saa 150 tutkimusta ja sosiaalista hanketta eri puolilta Suomea.

Säätiön tarkoituksena on edistää lasten ja vanhusten henkistä ja ruumiillista hyvinvointia. Tämän mukaisesti vuonna 1998 perustettu säätiö jakaa apurahoja lääketieteen ja terveydenhoitoalan tutkijoille sekä sosiaalisille hankkeille.

– Lääketieteen tukeminen oli Päivikille ja Sakarille todennäköisesti tapa parantaa maailmaa. Maailmanparantamisessa ei pääse vielä pitkälle kahdella miljoonalla. Emme voi poistaa kaikkea hätää maailmasta, mutta voimme sen sijaan luoda edellytyksiä paremmalle huomiselle, kertoo säätiön asiamies Heikki Tulenheimo.

Säätiö tukee mieluiten pilottihankkeita, joissa syntyy jotain uutta, joka lähtee leviämään laajemmallekin. Vuosien varrella säätiö on jakanut apurahoja ja tukia yhteensä jo lähes 27 miljoonaa euroa.

Tampereen yliopiston tutkijoista apurahan saivat:

Professori Marja Jylhä: Vanheneminen ja sosiaalinen hyvinvointi – hyvän elämän eväitä etsimässä 80 000 euroa

FT Hanna-Riikka Honkanen: Allergisten sairauksien ehkäisy ja hoito immunomudulatorisilla rhinoviruksilla 32 000 euroa.

Professori Tero Järvinen: Kohdekudosspesifinen lääkehoito – Sivuvaikutukseton hoitomuoto 10 000 euroa

FM Kati Sundström: Metagenomin yhteys ateroskleroosiin ja sen riskitekijöihin: sekvensointitutkimus 10 000 euroa

TtM Paula Heikkilä: Pienet vinkujat – sairaalahoitojen kustannukset ja vaikuttavuus 8 000 euroa

TtM Pia Keiski: Nainen perheväkivallan tekijänä – kuvaileva malli omaan perheväkivaltakäyttäytymiseensä apua hakeneiden naisten itsetuntemuksesta 8 000 euroa

TKT Juho-Pekka Karjalainen: Apolipoproteiini E:n yhteys veren epigenetiikkaan, aineenvaihduntateiden säätelyyn ja ateroskleroosin kehittymiseen 5 000 euroa

LYO Christian Starck: Pitkän ajan terveys ja psykososiaalinen ennuste lapsena epilepsiaan sairastuneilla aikuisilla 4 500 euroa

LK Marleena Repo: Anemia ja raudanpuute keliakiapotilailla 4 000 euroa