Tampereen yliopisto koordinoi maahanmuuttajalääkäreiden koulutusta

Julkaistu 10.1.2018 - 14:33

Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunta alkaa koordinoida maahanmuuttajalääkäreiden koulutuskokonaisuutta, jonka toteutuksessa ovat mukana myös lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta sekä Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto.

Koulutuksen tavoitteena on auttaa maahanmuuttajalääkäreitä integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan antamalla yleiskuva suomalaisesta terveydenhuoltojärjestelmästä ja vahvistamalla heidän suomen kielen taitoaan.

Lääkärin työ on kielellisesti vaativaa. Lääkärin on oman ammattikielensä lisäksi ymmärrettävä monenlaista puhekieltä ja pystyttävä sopeuttamaan viestintäänsä vastaanottajan mukaan.

Kieliongelmat voivat heikentää hoidon laatua ja pahimmillaan johtaa jopa hoitovirheisiin. Lisäksi ne kuormittavat muuta työyhteisöä, kun hoitohenkilökunta joutuu ottamaan vastuuta lääkärille kuuluvista asioista ja toimimaan tulkkina lääkärin ja potilaan välillä.

Maahanmuuttajalääkärin kielelliset valmiudet -nimisessä koulutuskokonaisuudessa yhdistetään ammatillisia sisältöjä suomen kielen opetukseen. 12 opintopisteen laajuinen kokonaisuus alkaa lääkäriopettajan ja suomen kielen opettajan yhdessä toteuttamalla starttikurssilla, jossa tutustutaan Suomen terveydenhuoltojärjestelmän rakenteeseen ja lääkärin toimintaan suomalaisessa terveydenhuollossa.

Starttikurssia seuraa kaksi suomen kielen moduulia, joissa harjoitellaan erityisesti vuorovaikutusta potilaiden kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa koulutusta 160 000 eurolla. Kokonaisuus toteutetaan vuoden 2018 aikana.

Koulutus pohjautuu EU/ETA-alueen ulkopuolella lääkärin tutkinnon suorittaneille luotuun valtakunnalliseen koulutusmalliin.

Kohderyhmänä ovat laillistamisprosessissa olevat lääkärit, mutta mukaan voidaan ottaa myös jo työssä olevia lääkäreitä.