Tampereen yliopisto onnistui huippuyksikköhaussa

Julkaistu 30.11.2016 - 10:41

Tampereen yliopisto menestyi hyvin Suomen Akatemian huippuyksikköhaussa, sillä se on mukana peräti yhdeksässä toiseen vaiheeseen päässeessä tutkimushankkeessa.

Mukana jatkossa on kolme Tampereen yliopiston professorin vetämää hanketta ja kuusi sellaista hanketta, joissa tamperelaisilla on osuus muiden yliopistojen hankkeissa.

Tampereen yliopistosta mukaan pääsivät suomen historian professori Pertti Haapala, informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median professori Frans Mäyrä sekä mediajohtamisen professori Gregory Lowe.

Jatkoon pääsi lisäksi Tampereen teknillisen yliopiston biomateriaalien ja kudosteknologian professori Minna Kellomäki, joka toimii myös Tampereen yliopistojen BioMediTech-instituutin varajohtajana.

Suomen Akatemia valitsi 34 tutkimuksen huippuyksikköhakemusta kutsuttaviksi haun toiseen vaiheeseen. Kauden 2018–2025 huippuyksikköohjelmien tavoitteena on nostaa Suomessa tehtävän tutkimuksen laatua, uudistaa tiedettä ja edistää tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Huippuyksikkö on tutkimusyhteisö, joka on saavuttamassa oman alansa kansainvälisen parhaimmiston tai on jo sen saavuttanut.  Huippuyksikkö voi muodostua yhdestä tai useasta tutkimusryhmästä, jotka toimivat keskenään kiinteässä yhteistyössä toteuttaen yhteistä tutkimussuunnitelmaa.

Huippuyksikköhakuun tuli 179 aiehakemusta, joista varsinaiseen hakuun kutsuttiin 34 hakijaa. Varsinaiset hakemukset arvioidaan kansainvälisissä arviointipaneeleissa, ja huippuyksiköiksi hakevien yksiköiden edustajat haastatellaan Akatemiassa.

Huippuyksiköitä rahoittavat Suomen Akatemia, yliopistot, tutkimuslaitokset ja yritykset. Lisäksi yksiköt saavat rahoitusta useista muista lähteistä. Suomen Akatemia on rahoittanut huippuyksiköitä vuodesta 1995.

Toiseen vaiheeseen valitut huippuyksikköhakemukset, joissa Tampereen yliopisto on mukana. Listassa johtaja ja mukana olevat tutkimusorganisaatiot:

• Aaltonen Lauri, HY, Syöpärekisteri, TaY
• Haapala Pertti, TaY
• Kellomäki Minna, TTY, TaY
• Kröger Teppo, JY, TaY, HY
• Lahesmaa Riitta, TY, HY, AALTO, TaY
• Lowe Gregory, TaY
• Mäki Uskali, HY, TaY
• Mäyrä Frans, TaY, JY, TY
• Urtti Arto, HY, UEF, TaY

Suomen Akatemian tiedote: 34 huippuyksikköhakemusta haun toiselle kierrokselle