Terveystapatutkimus kertoo nuorten hyvinvoinnista

Julkaistu 25.10.2017 - 11:32

Nuorten terveystapatutkimuksen 40-vuotisjuhlaseminaari
perjantaina 10.11. klo 9.15 - 15

Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa, Arvo Ylpön katu 34
(karttalinkki: http://www.uta.fi/sites/default/files/inline-files/Kauppi%20kampus%20FI.pdf)

Suomalaisista 14−18-vuotiaista nuorista 26 prosenttia tupakoi päivittäin vuonna 1977, kun vuonna 2017 vastaava luku oli 7 prosenttia.  

Muun muassa tämä käy ilmi 40 vuotta sitten aloitetun Nuorten terveystapatutkimuksen tuloksista.
Tunnettuun monitieteiseen tutkimusohjelmaan on osallistunut kaikkiaan 134 389 nuorta. Joka toinen vuosi järjestettävä kysely tuottaa tietoa nuorten terveyden ja terveystottumusten kehityksestä sekä sosioekonomisista terveyseroista ja terveyden riski- ja suojatekijöistä.

Tutkimuksen kyselyjen aihealueina ovat olleet tupakkatuotteiden käytön lisäksi muun muassa alkoholin käyttö, koettu terveys ja stressioireet, rahapelaaminen, liikunta, erityisruokavaliot, hammashygienia, ylipaino, koettu terveys, hormonaalinen ehkäisy, lepo ja väkivalta.

Nuorten terveystapatutkimus aloitettiin tupakkalain tavoitteiden seuraamiseksi ja tämä tehtävä on edelleen keskeinen.

”Uusia tupakan kaltaisia tuotteita tulee jatkuvasti markkinoille, joten tarve tutkimukselle ei ole vähentynyt”, toteaa tutkimuksen johtaja, kansanterveystieteen professori Arja Rimpelä Tampereen yliopistosta.

”Vaikka nuorten alkoholin käyttö on pitkään laskenut, on lasku nyt pysähtynyt ja suunnitteilla oleva alkoholilain muutos voi jopa lisätä nuorten alkoholin käyttöä”, Rimpelä pohtii.

Nuorten terveystapatutkimuksen tuottama tieto on luonut perustaa lainsäädännön uudistamisille ja nuorten terveyden edistämistyölle sekä toiminut välineenä kansallisten terveysohjelmien arvioinnissa. Tutkimuksessa kertynyttä aineistoa on myös hyödynnetty lukuisissa väitöskirjoissa.

Vuodesta 1996 lähtien Nuorten terveystapatutkimus on toteutettu Tampereen yliopistossa. Aiemmin tutkimusta tehtiin myös Helsingin yliopistossa, Oulun yliopistossa ja Nordic School of Public Healthissä Göteborgissa. Kyselyiden toteutusta on rahoittanut sosiaali- ja terveysministeriö.

Seminaarin ohjelma:
http://www.uta.fi/ajankohtaista/tapahtumat/nuorten-terveystapatutkimuksen-40-vuotisjuhlaseminaari

Toimittajilla on mahdollisuus keskustella tutkijoiden kanssa muun muassa seminaarin aamukahvin aikana klo 9.15 – 10.

Ilmoittautuminen tarjoilua varten: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/19796/lomake.html

Lisätietoja:
Tutkija Jaana Kinnunen, 040 190 1667, jaana.m.kinnunen@uta.fi
Professori Arja Rimpelä, 050 569 8285, arja.rimpela@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 25.10.2017