Tutkijakollegiumin arviointi: Kollegiumista uuden yliopiston näyttävä käyntikortti

Julkaistu 26.9.2018 - 11:25

Tampereen yliopiston tutkijakollegiumin tehtävä on edistää korkeatasoista kansainvälistä ja poikkitieteellistä yhteiskuntatutkimusta. Kansainvälinen arviointipaneeli toteaa tuoreessa raportissaan, että tutkijakollegium on saavuttanut tämän perustavoitteensa hyvin. Paneelin mukaan kollegium tarjoaa hyvät puitteet tutkimuksen tekemiselle.

Paneelin raportti sisältää ehdotuksen siitä, millainen uuden Tampereen yliopiston monialainen tutkijakollegium voisi olla. Ehdotuksessa painottuivat tieteellinen laatu, tutkimusaiheiden vapaus, tieteidenvälisyys, urapolun eri vaiheissa olevien tutkijoiden yhteen saattaminen ja professorien mahdollisuus keskittyä tutkimukseen. Laajennettu tutkijakollegium olisi ehdotuksen mukaan uuden yliopiston ”sosiaalista ja akateemista liimaa”, kansainvälisten monialaisten tutkimushankkeiden pilotointipaikka ja yliopiston näyttävä käyntikortti.

Paneelia ilahdutti etenkin kollegiumin johtamisfilosofia, jonka katsottiin tukevan hyvin akateemista ajatuksenvaihtoa ja nuorten tutkijoiden urakehitystä. Kehittämiskohteeksi raportti nostaa kansainvälisyyden. Kehittämistarve tällä alueella on osittain seurausta siitä, että kansainväliset hakijat ovat voineet hakea kollegiumiin vasta muutaman vuoden ajan.

Tampereen yliopiston tutkijakollegiumin kansainvälinen arviointi toteutettiin kesäkuussa 2018 Tampere3:n tutkimuksen valmisteluryhmän aloitteesta. Kansainvälisistä asiantuntijoista koottu arviointipaneeli vietti Tampereella kolme päivää juhannusviikolla. Arviointipaneeliin kuuluivat Professori Gerd Folkers, (ETH Zürich), Professori Thomas Maissen (Deutsches historisches Institute Paris) ja professori Sami Pihlström (Helsingin yliopisto). Arviointi on osa laajempaa selvitystä siitä, miten tutkijakollegiumtoimintaa kannattaisi kehittää ja missä muodossa sitä olisi mahdollista laajentaa Tampereen uuteen yliopistoon.

Arviointi perustuu paneelin jäsenille etukäteen toimitettuun materiaalin sekä nykyisten ja entisten kollegiumtutkijoiden ja kollegiumin johtajien haastatteluihin. Lisäksi tutkijakollegiumissa 2010–17 työskennelleet saivat vastata kyselyyn, jonka tuloksista koostettu raportti oli myös paneelin käytössä.

Arvioinnin tuloksia on käsitelty Tampere3 tutkimuksen valmisteluryhmässä, siirtymäkauden hallituksessa sekä TaY:n ja TTY:n tiedeneuvostoissa.

Arvioinnin raportti, Terms of reference -dokumentti, bibliometrinen analyysi sekä kyselystä koottu raportti ovat saatavilla tutkijakollegiumin www-sivuilla.