Työpaikan sisäilmaongelmista kärsivät kokevat tulevansa syrjityiksi

Julkaistu 3.10.2017 - 10:26

Sisäilmaongelmat ovat työpaikoilla yleisiä. Tampereen yliopiston tuoreessa tutkimuksessa havaittiin, että työntekijät, jotka kokivat työpaikkansa sisäilman haitalliseksi, raportoivat enemmän syrjintäkokemuksia kuin työntekijät, joiden mukaan tätä haittaa ei ollut. Tutkimuksessa keskityttiin puutteellisen ilmanvaihdon ja homeen aiheuttamaan koettuun haittaan.

-  Syrjintää kokivat erityisesti työntekijät, jotka raportoivat, että heidän työpaikallaan on hometta, josta on heille haittaa, kertoo tutkimusta johtanut sosiaalipsykologian yliopistonlehtori Eerika Finell.

Homeesta raportoineiden syrjintää ilmeni tutkimuksen mukaan etenkin työn ja työvuorojen jaossa, tiedonsaannissa ja työtovereiden tai esimiesten asenteissa.

Tutkimuksen aineistona oli Tilastokeskuksen työoloaineisto vuodelta 2013. Tutkimukseen vastasi 4876 henkilöä. Tutkimuksessa ei otettu kantaa oireisiin tai niiden aiheuttajiin, vaan vain työntekijöiden kokemuksiin.

- Sen lisäksi, että sisäilmaongelmat voivat aiheuttaa terveysongelmia, niillä voi olla myös vaikutusta työntekijöiden sosiaalisiin suhteisiin, Finell toteaa.

-  Olisi tärkeätä kiinnittää huomiota esimerkiksi käytänteisiin, joilla työpaikan sisäilmaongelmista kärsiviä työntekijöitä kohdataan työyhteisössä. Epäoikeudenmukaiseksi koetut käytänteet voivat lisätä koettua stressiä sekä vaikeuttaa toipumista.

Finell tutkii parhaillaan myös sisäilmaongelmien vaikutusta koululaisten psykososiaaliseen hyvinvointiin ja koettuun sisäilmaan.

Finell E, Seppälä T. Indoor air problems and experiences of injustice in the workplace: A quantitative and a qualitative study. Indoor Air. 2017; 00:1–10.
https://doi.org/10.1111/ina.12409

Lisätietoja:
Yliopistonlehtori Eerika Finell, 050 318 7646, eerika.finell@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 3.10.2017