Uusia professoreita: Juho Saari tutkii sosiaali- ja terveyspolitiikkaa ja hyvinvointi- ja terveyseroja

Julkaistu 15.8.2016 - 10:17

Valtiotieteen tohtori Juho Saari on aloittanut työnsä sosiaali- ja terveyspolitiikan professorina Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikössä.

Saari on erikoistunut sosiaali- ja terveyspolitiikan ja hyvinvointi- ja terveyserojen tutkimukseen. Näiltä alueilta hän on julkaissut noin 370 erilaista tieteellistä julkaisua. Viime aikoina hänen erityisen kiinnostuksensa kohteina ovat olleet huono-osaisuus, köyhyys ja eriarvoisuus, hyvinvointivaltion sopeutumisen mekanismit sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan eurooppalaistuminen.

Kalajoella syntynyt Saari on suorittanut akateemiset opintonsa Tampereen, Manchesterin ja Turun yliopistoissa. Tampereen yliopistoon hän siirtyi Itä-Suomen yliopiston hyvinvointisosiologian professorin tehtävästä, jossa hän jatkaa osa-aikaisesti vielä kahden vuoden ajan. Aikaisemmin Saari on työskennellyt muun muassa sosiaali- ja terveysministeriössä.

Saari on toiminut monissa tieteellisissä seuroissa ja muissa asiantuntijatehtävissä sekä yritysten ja yhteisöjen hallituksissa. Hän on muun muassa strategisen tutkimuksen neuvoston jäsen.

Lisätietoja:
Professori Juho Saari 040 828 1027, juho.saari@uta.fi