Varhaisten verisolujen kypsymishäiriö altistaa lasten leukemialle

Julkaistu 2.11.2016 - 08:47

Suomalaistutkimus valottaa leukemiassa häiriintynyttä säätelyverkostoa

Leukemia on lasten yleisin syöpä. Joka neljännellä lapsuusiän leukemiaan sairastuvalla havaitaan jo sikiöaikana syntynyt DNA-vaurio, mikä johtaa kahden geenin yhteenliittymään (nk. ETV6-RUNX1-fuusio). Tämä fuusio tunnistettiin jo kaksi vuosikymmentä sitten, mutta sen toiminta on jäänyt epäselväksi. Tuoreessa suomalaistutkimuksessa valotetaan tämän fuusion roolia lasten leukemian syntymisessä.

Tutkimuksessa luotiin soluviljelymalli, jossa voitiin keinotekoisesti aktivoida ETV6-RUNX1-fuusiogeeniä. Tämän jälkeen seurattiin fuusion aikaansaamia muutoksia geenien luennassa käyttämällä uutta ns. GRO-seq menetelmää, joka mahdollistaa koko perimän laajuisen geeniluennan kartoituksen. Havaitut geeniluennan muutokset vahvistettiin kahdella leukemiapotilaista koostuvalla näytesarjalla.

Satojen transkriptien luenta poikkeavaa

- Tämä leukeeminen fuusiogeeni vaimentaa erityisesti sellaisia genomin kohtia, joita tarvitaan B-imusolujen oikeanlaiseen kypsymiseen luuytimen kantasoluista, kertoo tutkija, FM Susanna Teppo Tampereen yliopiston lääketieteen yksiköstä.

Fuusiogeenin aktivointi muutti soluissa noin kahden sadan geenin luentaa ja paljasti myös dynaamisia muutoksia aikaisemmin tuntemattomissa säätelyalueissa.

- Erityisen mielenkiintoista oli havaita ensimmäistä kertaa muutoksia perimäaineksen ns. tehostaja-alueilla. Näiden alueiden merkitys leukemiasolujen häiriötilassa on tunnettu huonosti ja tutkimus osoittaa leukemiasolujen geeniluennan säätelyn monimuotoisuutta, jatkaa väitöskirjaa valmisteleva Teppo.

- Erilaisten tarttumiseen ja viestinvälitykseen vaikuttavien geenien ilmentyminen poikkesi normaalista, mikä saattaa vaikuttaa verisolujen vuorovaikutukseen lähiympäristön kanssa, sanoo Teppo.

Tutkimus toteutettiin yhteistyönä Tampereen yliopistossa dosentti Olli Lohen tutkimusryhmän ja Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikössä toimivan akatemiatutkija Merja Heinäniemen tutkimusryhmän kanssa. Tutkimuksessa oli mukana yhteistyökumppaneita myös Uppsalan ja Montrealin yliopistoista.

Tutkimus on julkaistu kansainvälisessä Genome Research -tiedelehdessä,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27620872
Genome-wide repression of eRNA and target gene loci by the ETV6-RUNX1 fusion in acute leukemia
http://dx.doi.org/10.1101/gr.193649.115

Yhteystiedot:
FM Susanna Teppo, 050 318 6249, susanna.teppo@uta.fi
Dosentti Olli Lohi, 03 311 67836, olli.lohi@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 2.11.2016