Virtanen ja Jallinoja ravitsemusneuvottelukuntaan

Julkaistu 4.10.2017 - 14:55

Tampereen yliopiston professorit Suvi Virtanen ja Piia Jallinoja on nimitetty valtion ravitsemusneuvottelukuntaan. Virtanen on THL:n tutkimusprofessori ja Tampereen yliopiston epidemiologian professori, Jallinoja terveyssosiologian professori.

Neuvottelukunnan puheenjohtaja on elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm maa- ja metsätalousministeriöstä. Varapuheenjohtaja on Suvi Virtanen.

Uusi neuvottelukunta aloittaa kolmivuotisen toimikautensa lokakuussa.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on pysyvä asiantuntijaelin, jonka nimittää maa- ja metsätalousministeriö. Sen tehtävänä on ravitsemukseen ja terveyteen liittyvän tieteellisen tutkimusnäytön ja elintarvikkeiden turvalliseen käyttöön liittyvän riskinarvioinnin perusteella edistää ja seurata väestön ravitsemuksen kehittymistä ja antaa tarvittaessa ravitsemussuosituksia väestön ravitsemuksen parantamiseksi ja terveyden edistämiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 4.10.