Vuoden alumni 2016 ministeri Antti Tanskanen: Talouspolitiikan strategisia virheitä ei tulisi yrittää korjata tiedepolitiikkaa sotkemalla

Julkaistu 9.9.2016 - 14:31
Ministeri Antti Tanskanen
Vuoden alumni 2016, ministeri Antti Tanskanen. Kuva: Jonne Renvall

 

Tampereen yliopiston Vuoden alumniksi 2016 kutsuttu ministeri Antti Tanskanen kertoi puheessaan lukuvuoden avajaisjuhlassa muun muassa opiskeluajastaan ja arvosteli suomalaista korkeakoulupolitiikkaa.

- Juhlatunnelmaani lisää se, että aloitin opiskeluni Tampereen yliopistossa tasan 50 vuotta sitten. Yliopisto huokui silloin uudistumista ja dynaamisuutta, jota konkretisoivat uusi nimi ja päärakennus sekä voimakas, tulevan yhteiskunnan tarpeisiin perustuva laajeneminen, Tanskanen kertoi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on Tanskasen mukaan ottanut yliopistoihin nähden yhä selkeämmin asiakkaan roolin.

- Se ostaa tutkintoja ja julkaisuja. Joskus näkee myös Suomessa sanottavan, että opiskelijat ovat asiakkaita. Tämä tulkinta on tuotu virheellisesti niistä maista, joissa opiskelijat maksavat itse opintonsa. Suomessa opiskelijat ovat raaka-ainetta, josta yliopistot jalostavat lopputuotteita. Tällä erolla yliopistojen rahoituksessa on suuri vaikutus opiskelumotivaatioon ja yliopistojen toimintaan.

- Myös sillä on suuri merkitys, millä kriteereillä yliopistot jakavat määrärahat sisällään. Voidaanko pitkällä aikavälillä poiketa ollenkaan niistä kriteereistä, joilla yliopisto itse saa rahat? Ministeriö ei hinnoittele ostoksiaan eri alojen ja suoritteiden tuotantokustannuksia vastaavasti. Miten yliopisto reagoi, jos hinnoittelu on epäedullinen yliopiston nykyisen tai tavoitellun rakenteen kanssa, ja mitä yliopisto tekee niille yksiköilleen, jotka huonon tuottavuutensa takia ovat rasite muulle yliopistolle?

- Taloudellisesti vaikeina aikoina poliitikot katsovat yliopistojen epäonnistuneen ja vaativat niiltä nopeaa ratkaisua ulos umpikujasta. Uusia kaupallisia tuotteita vaatiessaan he paljastavat näkemystensä lyhytjänteisyyden ja kapea-alaisuuden, Tanskanen totesi.  

- Kyllä yliopistojen on syytäkin ottaa vastuuta yhteiskunnan kehityksestä, mutta vain pitkällä aikavälillä ja yliopistojen koko rintamalla. Suomen historia on loistava menestystarina, jossa yliopistot ja muu yhteiskunta ovat tukeneet toisiaan. Vastuu Suomen tämänkertaisista taloudellisista ongelmista kuuluu niille, jotka lähes 20 vuotta sitten karsivat Suomen talouspoliittisista välineistä ne, joita nyt kipeästi tarvittaisiin.

- Talouspolitiikan strategisia virheitä ei tulisi yrittää korjata tiedepolitiikkaa sotkemalla. Jo päälle kaatuneiden ongelmien ratkaisuun on turha kaivata uutta tietoa. Sen sijaan on hyödynnettävä olemassa olevaa tietoa. Suomalaiset tutkijat pystyvät parhaimmillaankin tuottamaan vain minimaalisen osan maailman tiedosta, mutta kansainvälisestä huipusta kilvoitellessaan he ovat kehittäneet itseään niin, että pystyvät välittämään päätöksentekijöille parhaan mahdollisen tiedon, jos nämä vain ymmärtävät ottaa sen vastaan, Tanskanen totesi.

Ministeri Antti Tanskasen puhe kokonaisuudessaan