Yhdyskuntasuunnittelua Suomesta Namibiaan

Julkaistu 12.8.2016 - 13:21
Namibia
Namibia on uuden tutkimus- ja kehityshankkeen kohteena. Maan pääkaupungissa Windhoekissa rakennetaan vilkkaasti. Kuva: Mika Kautonen

Tamperelaistutkijat selvittävät kehityspolitiikan ja bisneksen yhdistämistä Afrikassa

Tampereen yliopiston tutkijat lähtevät tutkimaan ja kehittämään yhdyskuntasuunnittelun innovaatioita Namibiaan. Kaksivuotisen tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää, miten kehityspolitiikan ja bisneksen yhdistäminen onnistuu Afrikassa.

Yksi Afrikan maiden suurimpia ongelmia ja mahdollisuuksia on hyvin nopea kaupungistuminen. Ongelma se on muun muassa siksi, että se tuottaa ekologisia ja sosiaalisia haasteita kuten työttömyyttä, syrjäytymistä ja köyhyyttä sekä esimerkiksi ilmasto- ja saasteongelmia ja suunnittelemattomia tai huonosti suunniteltuja kaupunkirakenteita ja -infrastruktuuria. Suuri osa kaupunkien asukkaista asuu slummeissa. Mahdollisuus kaupungistuminen on ainakin sikäli, että kaupunkien kasvu lisää monien tutkimusten mukaan (esim. African Development Bank 2011) näiden kaupunkien taloudellisia mahdollisuuksia ja kasvattaa nopeasti tuottavuutta keskittymis- ja kaupungistumisetujen kautta.

Näihin tarpeisiin pyrkii osaltaan vastaamaan suomalaisten yritysten ja tutkimuslaitosten yhdessä kehittämä Smart Community -konsepti. Konseptin mukaisesti toteutettavat yhdyskunnat pyrkivät olemaan ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestäviä. Lisäksi tavoitteena on kyetä tarjoamaan edullista asumista, saattaa eri sidosryhmät mukaan suunnittelemaan näitä uusia yhdyskuntia ja edistää paikallista aktiivisuutta ja osaamista.

Kunnianhimoiset tavoitteet vaativat toteutuakseen myös tutkimuksellista panosta, johon juuri käynnistyneessä Smart Community -tutkimushankkeessa paneutuvat Tampereen yliopiston Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskuksen (TaSTI) sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tutkijat. Tutkimushanketta johtaa Mika Kautonen.

Hanke kestää kesäkuusta 2016 kesäkuuhun 2018 , ja sitä rahoittavat TaY:n ja VTT:n lisäksi mukana olevat yritykset sekä TEKES:in ja Ulkoministeriön yhteinen Business with Impact (BEAM) -ohjelma. Hankkeen kumppaneina on lisäksi lukuisia namibialaisia ja suomalaisia yhteisöjä ja yrityksiä.

BEAM-ohjelmassa konkretisoituu suomalaisen kehityspolitiikan suuri linjanmuutos: perinteisen kehitysavun rinnalle tai tilalle on tullut liiketoimintavetoisempi toimintamalli. Tämä uusi malli on osaltaan hankkeen tutkijoiden kiinnostuksen kohteena.

Hanke on jo edennyt siten, että konsortio neuvottelee useiden namibialaisten kaupunkien (Swakopmund, Keetmanshoop ja Ondangwa) kanssa siitä, missä toteutetaan ensimmäiset pilottikohteet.

Smart Community -tutkimushanke