Yhteisöllisestä asumisesta hyvinvointia ja turvaa vanhuuteen

Julkaistu 17.5.2017 - 13:26
Dosentti Outi Jolanki
Yhteisöllinen toiminta asuinalueilla edistää myös vanhojen ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta, sanoo Outi Jolanki. - Kuva: Jonne Renvall

Yhteisen toiminnan ja vuorovaikutuksen lisääminen asuinalueilla ja asumisessa lisää hyvinvointia ja vähentää ikääntyneiden yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Muistisairauteen sairastuneelle yhteisöllisyys lisää osallisuutta ja mahdollisuuksia asua pidempään omassa kodissa.

Juuri ilmestyneen selvityksen mukaan asumisen yhteisöllisyys ja yhteistoiminta asuinalueella edistävät ikääntyvän väestön hyvinvointia lisäämällä sosiaalisia kontakteja, tarjoamalla mielekästä tekemistä ja vastavuoroista tukea.

Yhteisöllisyyden synnyttäminen ei vaadi suuria investointeja vaan paikallisia tekoja. Se pohjautuu uudenlaisille toimintatavoille sekä aidolle yhteistyölle asuinalueiden asukkaiden ja julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, toteaa hankkeen johtaja Outi Jolanki Tampereen yliopistosta.

Asuinalueen yhteisöllisyyttä lisätään avaamalla palvelutalojen yhteistiloja ja toimintaa muille asukkaille ja toimijoille kuten Tampereen Lähitoreilla. Tiloihin kannattaa panostaa, sillä yhteiset esteettömät ja monimuotoiset sisä- ja ulkotilat tarjoavat mahdollisuuksia järjestettyyn toimintaan ja spontaaneihin kohtaamisiin.

Yhteisöllisyys auttaa muistisairasta asumaan kotona

Yhteisöllisyyden merkitys korostuu muistisairaudessa. Läheiset naapuruussuhteet, esteetön ja helposti hahmotettava ympäristö sekä lähipalvelut tukevat muistisairaiden osallisuutta yhteisössä. Sipoossa sosiaali- ja terveystoimen ammattilaiset jalkautuvat kyliin aktivoimaan omaisia, naapureita ja järjestöjä tukemaan muistisairaan kotona asumista.  Sveitsin Alterszentrum Gibeleichin hoiva-asumisessa ympäristö puolestaan mahdollistaa vapaan liikkumisen sisällä ja ulkona.

Asumisen yhteisöllisyys ja hyvä vanhuus -raportti on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Sen ovat laatineet Tampereen yliopisto, Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter, Ikäinstituutti ja Jyväskylän yliopisto.  Raportissa kartoitetaan kotimaisia ja kansainvälisiä hyviä käytäntöjä yhteisöllisen asumisen ja yhteisöllisyyden edistämiseksi asuinalueilla.

Asumisen yhteisöllisyys ja hyvä vanhuus -raportti

Lisätietoja
Dosentti Outi Jolanki, Tampereen yliopisto, terveystiede/gerontologia, 040 190 1660
Asuntoneuvos Raija Hynynen, ympäristöministeriö, 02 95 250 093

Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus - ASUVA

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ympäristöhallinnon sivuilla