Yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten asumisesta suositus tutkijoilta

Julkaistu 9.5.2017 - 10:10

Yksin Suomeen tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asumisjärjestelyistä on annettu tutkimustietoon perustuva suositus. Sen keskeinen ajatus on, että nuorten asuminen on järjestettävä niin, että nuorten tarpeet otetaan huomioon.

Tampereen yliopistossa meneillään olevan TRUST-tutkimushankkeen politiikkasuosituksen keskeisimmät ehdotukset ovat:
- Perheryhmäkoti pitäisi nähdä vain yhtenä asumisen vaihtoehtona.
- Yksin tulleiden alaikäisten perhesijoituksia on lisättävä ja perhesijoituksen toimintaperiaatteita selkeytettävä.
- Tukiasumiseen tarvitaan velvoittava henkilökuntamitoitus.
- Itsenäistymis- eli nivelvaiheen nuorille on kehitettävä tuettua asumista.
- Itsenäisen asumisen esteitä tulee poistaa.

- Suomesta uupuu nuorten tarpeet huomioivia asumisenratkaisuja, joissa itsenäistymistä voidaan vaiheittain tukea, sanoo TRUST-hankkeen johtaja, dosentti Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen Tampereen yliopistosta.

- Tällä hetkellä yksin tulleet eivät saa tarvitsemaansa sosiaalista tukea kotoutumisen tukemiseksi. Erityisesti puuttuu luotettavia aikuiskontakteja ja samoin ystävyyssuhteita saman ikäisiin suomalaisiin nuoriin on vähän, Kuusisto-Arponen toteaa.

Suomeen on viime vuosina saapunut tuhansia yksin tulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita.

Alaikäisten yksin tulleiden sosiaalisen tuen vahvistaminen vaatii hallinnon sektorirajat ylittävää yhteistyötä muun muassa opettajien, hoivan tarjoajien sekä lapsi- ja nuorisotyön henkilöstön kesken. Suomen Akatemian rahoittama TRUST-tutkimushanke tuottaa tietoa yhteistyössä näiden nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien kanssa. Hankkeen keskiössä on erityisesti yksin tulleiden nuorten arki.

TRUST luo ymmärrystä ja käytännön työkaluja yksin tulleiden alaikäisten tukemiseksi heidän uusissa kotimaissaan. TRUSTissa tehdään pilotteja ja kokeiluja Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Australiassa. Näin syntynyttä ymmärrystä yksin tulleiden sosiaalisesta integraatiosta ja kuulumisen tunteesta on mahdollista juurruttaa hoivatyön käytäntöihin ja hallinnan prosesseihin.

Politiikkasuositus, toukokuu 2017
Yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten asumiseen tarvitaan monipuolisia ratkaisuja (pdf):

http://www.transculturaltrust.net/wp-content/uploads/2017/05/Yksin-tulleiden-maahanmuuttajanuorten-asumisen-ratkaisut-2017.pdf

Tekijät
Suomen Akatemian kärkihanke TRUST, Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen, Kristiina Korjonen-Kuusipuro, Jaakko Tuominen ja Strategisen tutkimuksen hanke Ketterä kaupunki (DAC)

TRUST- tutkimushankkeen sivut
www.transculturaltrust.net

Lisätietoja:
TRUST-hankkeen johtaja, dosentti Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen,
040 190 4019, anna-kaisa.kuusisto@uta.fi
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 9.5.2017