TYT | Avoin yliopisto / Avoimen yliopiston verkko-opinnot
TYT
Avoin yliopisto/verkko-opinnot
Sosiaalipsykologian peruskurssiEtusivuSisällysluettelo

 

 

Syventävien tekstien lähteet

Syventävät tekstit ovat peräisin ennen syksyä 2002 käytössä olleesta materiaalista, niin myös tämä lähdeluettelo. Tekstien toimittamisen vuoksi lähteitä on mainittu enemmänkin kuin lopullisessa tekstissä ehkä esiintyy - vanhan materiaalin luvut olivat nykyisiä syventäviä tekstejä laajempia.

Ohje:

Kun klikkaat hiirellä numeroa, siirtyy näkymä kirjallisuusluetteloon, jossa numeron tarkoittama lähde on ylimpänä. 1# = ensimmäinen lähde, 2# = toinen lähde jne. Voit liikkua näkymien välillä selaimesi "back" tai "paluu"-näppäimen avulla.

Samalla tavalla pääset myös takaisin lukemaasi syventävään tekstiin.Autoritaarinen persoonallisuus
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10

Behaviorismia: Skinner ja operantti ehdollistuminen
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8

Erving Goffman - monipuolinen mikrososiologi
#1 #2 #3 #4 #5 #6

Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft ja Gesellschaft
#1 #2 #3

Georg Simmel: Suurkaupunki ja modernin sosiaalisuuden muodot
#1 #2 #3

Harold Garfinkel ja Parsonsin toimintateoria
#1 #2 #3 #4 #5 #6

Herbert Spencer ja sosiaalidarwinismi
#1 #2

Humanismia ja biologiaa (1 & 2), dialogi
#1 #2 #3 #4 #5 6#

Johtajuustutkimus
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10

Klassisia teorioita persoonallisuustyypeistä
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10

Klassisia tutkimuksia ja laboratoriokokeiden problematiikkaa
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 #25 #26

Kurt Lewin (kenttäteoria & ryhmä- ja toimintatutkimus)
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8

Le Bon ja joukkosielu
#1 #2 #3

L.S. Vygotski ja kulttuurihistoriallinen koulukunta
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9

McDougall ja viettien sosiaalipsykologia
#1 #2 #3 #4

Norbert Elias ja sivilisaatioprosessi
#1 #2 #3

Normit sosiaalisuuden kuvaajina
#1 #2

Pragmatistinen sosiaalipsykologia ja symbolinen interaktionismi
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8

Psykoanalyyttinen koulukunta Freudin jälkeen
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10

Roolit sosiaalisuuden kuvaajina
#1 #2

Sigmund Freudin elämäntyö
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10

Skriptistä allikkoon, dialogi
#1 #2 #3 #4 #5

Sosiaalinen vaikutus, dialogi
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8

Tarde - jäljittely ja innovaatio
#1 #2 #3

Wundt ja kansainpsykologia
#1 #2 #3 #4 #5


Alkuun


Syventävien tekstien lähdekirjallisuus:

Ahokas, Marja; Vilkkumaa, Ilpo: Kurt Lewin ja sosiaalipsykologian kenttä. Teoksessa: Myllyniemi, Rauni; Helkama, Klaus: Sosiaalipsykologian näköaloja. WSOY. Juva 1984.

 

Ahokas, Marja: Onko johtaja suurmies? Teoksessa: Myllyniemi, Rauni; Helkama, Klaus: Sosiaalipsykologian näköaloja. WSOY. Juva 1984.

 

Alasuutari, Pertti: Erinomaista rakas Watson. Johdatus yhteiskuntatutkimukseen. Hanki ja jää. Helsinki 1989.

 

Alasuutari, Pertti: Kulttuurintutkimus ja kulturalismi. Teoksessa Kupiainen, Jari & Sevänen, Erkki (toim.): Kulttuurintutkimus - johdanto Suomalaisen kirjallisuuden seura, Jyväskylä 1994.

 

Alasuutari, Pertti: Luurangon mysteeri. Teoksessa: Weckroth, Klaus; Tolkki-Nikkonen, Mirja: Jos A niin... Vastapaino. Tampere 1993.

 

Ahponen, Pirkkoliisa; Cantell, Timo: Johdanto - kulttuurin vallasta postmoderniin käänteeseen. Teoksessa: Bauman, Zygmunt: Postmodernin lumo. Vastapaino. Jyväskylä 1996.

 

Aro, Jari: Sosiologia kielenkäyttönä. Teoksessa: Heiskala, Risto (toim.): Sosiologian teorian nykysuuntauksia: Gaudeaumus, Tampere 1994.

 

Aro, Jari: Jean Baudrillardin antisosiologia. Teoksessa: Rahkonen, Keijo (toim.): Sosiologisen teorian uusimmat virtaukset Gaudeamus. Tampere 1995.

 

Baudrillard, Jean: Symbolic exchange and death. Sage. 1993.

 

Baudrillard, Jean: Ekstaasi ja rivous. Gaudeamus. Helsinki 1991.

 

Baudrillard, Jean: Lopun illuusio, eli tapahtumien lakko. Gaudeamus. Tampere 1995.

 

Bauman, Zygmunt: Postmodernin lumo. Vastapaino. Jyväskylä 1996.

 

Beck, Ulrich: Riskiyhteiskunnan vastamyrkyt. Organisoitu vastuuttomuus. Vastapaino. Tampere 1990.

 

Beck, Ulrich: Politiikan uudelleen keksiminen: kohti refleksiivisen modernisaation teoriaa. Teoksessa: Beck, Ulrich; Giddens, Anthony; Lash, Scott: Nykyajan jäljillä. Vastapaino. Tampere 1995.

 

Biedermann, Hans: Suuri symbolikirja. WSOY. Juva 1996.

 

Bourdieu, Pierre & Wacquant, Loic J.D: Refleksiiviseen sosiologiaan. Joensuu University Press Oy. Jyväskylä 1995.

 

Britannica CD. Version 97. Encyclopaedia Britannica, Inc., 1997.

 

Burr, Vivien: An Introduction to Social Constructionism. Routledge. London/New York 1995

 

CD-Facta 97. WSOY, 1997.

 

Davydov, V.V.; Zintsenko, V.P.: L.S. Vygotskin panos psykologiatieteen kehittämisessä. Psykologia 6/1987.

 

Ellisaari, Jaakko (toim.): Siviilipalvelus - myönteinen vaihtoehto. Suomen sadankomitealiitto (ym.). Vaasa 1981.

 

Eskola, Antti: Sosiaalipsykologia. Helsinki: Tammi Helsinki 1971.

 

Eskola, Antti: Vuorovaikutus, muutos, merkitys. Tammi. Helsinki 1982..

 

Eskola, Antti: Persoonallisuustyypeistä elämäntapaan. WSOY. Juva 1985.

 

Eskola, Antti: Sotapäiväkirja, Hanki ja jää, Tampere 1991.

 

Eskola, Antti: Sosiaalitieteen muuttuvat tekstit ja käytännöt. Teoksessa: Weckroth, Klaus; Tolkki-Nikkonen, Mirja: Jos A niin... Vastapaino. Tampere 1993.

 

Eskola, Antti: Jäähyväisluentoja, Hanki ja jää (Tammi), Hämeenlinna 1997

 

Facta. Tietosanakirja Oy. Helsinki 1971.

 

Farr, Robert M.: The Roots of Modern Social Psychology 1872-1954. Blackwell Publishers. 1996.

 

Fedosejev, P. N. ym.: Karl Marx. Elämänkerta. Kustannusliike Progress. NL 1979.

 

Foucault, Michel : Tarkkailla ja rangaista. Otava. Helsinki 1980.

 

Foucault, Michel: Seksuaalisuuden historia. Gaudeamus. Tampere 1998.

 

Frankfurtin koulun sosiaalifilosofia - kriittisiä esseitä. Kustannusliike Progress. Moskova 1981.

 

Freud, Sigmund: Ahdistava kulttuurimme. Gummerus. Jyväskylä 1982.

 

Freud, Sigmud: Toteemi ja tabu. Love. Helsinki 1989.

 

Förnas, Johan: Kulttuuriteoria - myöhäismodernin ulottuvuuksia. Vastapaino. Tampere 1998.

 

Giddens, Anthony: Sociology. Polity Press. GB 1993.

 

Gronow, Jukka: Valistusfilosofia ja poliittinen taloustiede: Yhteiskunta omalakisena järjestelmänä. Teoksessa: Gronow, Jukka; Noro, Arto; Töttö, Pertti: Sosiologian Klassikot. Gaudeamus. Tampere 1996.

 

Gronow, Jukka: Herbert Spencer - kyvykkäimpien eloonjäänti ja evoluution laki. Teoksessa: Gronow, Jukka; Noro, Arto; Töttö, Pertti: Sosiologian Klassikot. Gaudeamus. Tampere 1996.

 

Gronow, Jukka: Karl Marx - yksilön vieraantumisesta poliittisen taloustieteen kritiikkiin: Yhteiskunta omalakisena järjestelmänä. Teoksessa: Gronow, Jukka; Noro, Arto; Töttö, Pertti: Sosiologian Klassikot. Gaudeamus. Tampere 1996.

 

Gronow, Jukka; Noro, Arto; Töttö, Pertti: Johdanto. Teoksessa: Gronow, Jukka; Noro, Arto; Töttö, Pertti: Sosiologian Klassikot. Gaudeamus. Tampere 1996.

 

Gronow, Jukka; Töttö, Pertti: Max Weber - kapitalismi, byrokratia ja länsimainen rationaalisuus. Teoksessa: Gronow, Jukka; Noro, Arto; Töttö, Pertti: Sosiologian Klassikot. Gaudeamus. Tampere 1996.

 

Harré, Rom; Clarke, David; Se Carlo, Nicola: Motives and Mechanisms. An Introduction to the psychology of Action. Methuen. 1985.

 

Heikkinen, Kaija; Kupiainen, Tarja: Merkilliset merkit: esinekulttuurin semiotiikkaa. Teoksessa: Kupiainen, Jari; Sevänen, Erkki (toim.): Kulttuurintutkimus - johdanto. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Jyväskylä 1994

 

Heiskala, Risto: Goffmanista semioottiseen sosiologiaan. Sosiologia 2/1991.

 

Heiskala, Risto: Talcott Parsons ja rakennefunktionalismi. Teoksessa: Heiskala, Risto (toim): Sosiologian teorian nykysuuntauksia: Gaudeaumus, Tampere 1994.

 

Heiskala, Risto: Sosiologia modernin yhteiskunnan itsetietoisuutena ja kansallisina traditioina. Teoksessa: Heiskala, Risto (toim.): Sosiologian teorian nykysuuntauksia. Gaudeamus. Tampere 1994.

 

Heiskala, Risto: Sosiaalinen konstruktionismi. Teoksessa: Heiskala, Risto (toim.): Sosiologisen teorian nykysuuntauksia. Gaudeamus. Tampere 1994.

 

Heiskanen, Jukka (toim.): Marx ja villi länsi. Demokraattinen sivistysliitto; Marxilaisen yhteiskuntatieteen seura, Helsinki 1997.

 

Helén, Ilpo: Michel Foucault'n valta-analytiikka. Teoksessa: Heiskala, Risto (toim.): Sosiologisen teorian nykysuuntauksia. Gaudeamus. Tampere 1994.

 

Helén, Ilpo: Elämä seksuaalisuudessa. Teoksessa: Foucault, Michel: Seksuaalisuuden historia. Gaudeamus 1998.

 

Helkama, Klaus; Myllyniemi, Rauni; Liebkind, Karmela: Johdatus sosiaalipsykologiaan. Edita. Helsinki 1998.

 

Heritage, John: Harold Garfinkel ja etnometodologia, Gaudeamus, Jyväskylä 1996.

 

Hietala, Veijo: Kulttuuri vaihtoi viihteelle. Kirjastopalvelu Oy. Helsinki 1992.

 

Howitt, Dennis & Billig, Michael & Cramer, Duncan & Edwards, Derek & Kniveton, Bromley & Potter, Jonathan & Radley, Alan (1989) Social Psychology - Conflicts and Continuities: an Introductory Textbook. Buckingham: Open University Press.

 

Hyvärinen, Matti: Alussa oli liike. Vastapaino. Jyväskylä 1985.

 

Hänninen, Sakari; Karjalainen, Jouko (toim): Biovallan kysymyksiä - kirjoituksia köyhyyden ja sosiaalisten uhkien hallinnoimisesta. Gaudeamus. Tampere 1997.

 

Hänninen, Sakari: Laki, normi, valta: Foucaut ja "vaarallisen yksilön" ongelma. Teoksessa: Hänninen, Sakari; Karjalainen, Jouko (toim): Biovallan kysymyksiä - kirjoituksia köyhyyden ja sosiaalisten uhkien hallinnoimisesta. Gaudeamus. Tampere 1997.

 

Hänninen, Sakari & Karjalainen, Jouko: Johdanto. Teoksessa: Hänninen, Sakari & Karjalainen, Jouko (toim): Biovallan kysymyksiä - Kirjoituksia köyhyyden ja sosiaalisten uhkien hallinnoimisesta. Gaudeamus. Tampere 1997.

 

Hänninen, Vilma: Ei toimijaa ilman tarinaa. Teoksessa: Weckroth, Klaus; Tolkki-Nikkonen, Mirja: Jos A niin... Vastapaino. Tampere 1993.

 

Hänninen, Vilma: Tarinallisuus ja terveystutkimus. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 33./1996.

 

Ihanus, Juhani: Toinen. Kirjoituksia psyykestä, halusta ja taiteesta. Gaudeamus. Jyväskylä 1995.

 

International Encyclopedia of the Social Sciences (ed. Sills, David L.): The Macmillan Company & The Free Press. 1968.

 

Jallinoja, Riitta: Moderni elämä: ajankuva ja käytäntö. SKS. Helsinki 1991.

 

Jallinoja, Riitta: Sosiologiaa Postmodernisuudesta: Zygmunt Bauman. Teoksessa: Rahkonen, Keijo (toim.): Sosiologisen teorian uusimmat virtaukset Gaudeamus. Tampere 1995.

 

Julkunen, Raija: Minun Marxini kohtaa feminismin. Teoksessa: Heiskanen, Jukka (toim.): Marx ja villi länsi. Demokraattinen sivistysliitto; Marxilaisen yhteiskuntatieteen seura, Helsinki 1997.

 

Kaila, Eino: Persoonallisuus, Otava, Keuruu 1982.

 

Kamppinen, Matti (toim.): Riskit yhteiskunnassa : maallikot ja asiantuntijat päätösten tekijöinä. Gaudeamus. Tampere 1995.

 

Kangas, Olli: Rationaalisen valinnan teoriat. Teoksessa: Heiskala, Risto (toim): Sosiologian teorian nykysuuntauksia. Gaudeaumus. Tampere 1994.

 

Kivivuori, Janne: Psykokulttuuri. Hanki ja jää. Tampere 1992.

 

Knuuttila, Seppo: Tyhmän kansan teoria. Näkökulmia menneestä tulevaan. SKS. Vaasa 1994.

 

Kon, Igor: Positivismi Sosiologiassa. Kustannusliike Progress. Moskova 1979.

 

Koukkunen, Kalevi: Nykysuomen sanakirja. Vierassanojen etymologinen sanakirja. WSOY. Porvoo 1990.

 

Kupiainen, Jari: Sevänen, Erkki (toim.): Kulttuurintutkimus - johdanto. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Jyväskylä 1994

 

Kuusela, Pekka: Minotaurus labyrintissa. Rakenteistumisen teoria ja sosiaalipsykologian teoriahistoriallisen konstituution historia. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto 1990.

 

Kyntäjä, Timo: Yksilö ja yhteiskunta. Teoksessa: Keijo Koskinen (toim.): Sosiologisia karttalehtiä. Vastapaino. Tampere 1998.

 

Lahikainen, Anja Riitta: Sukupuolisuus psyykkisenä polariteettina psykoanalyyttisessa teoriassa. Psykologia 4/1982.

 

Lahikainen, Anja Riitta: Millainen ryhmä on perhe? Teoksessa: Myllyniemi, Rauni; Helkama, Klaus: Sosiaalipsykologian näköaloja. WSOY. Juva 1984.

 

Lahikainen, Anja Riitta; Pirttilä-Backman, Anja-Maija: Sosiaalipsykologian perusteet. Otava. Keuruu 1996.

 

Lazarus, Richard S.: Persoonallisuus. Weili+Göös 1977.

 

Lehtonen, Heikki: Yhteisö. Vastapaino. Tampere 1990.

 

Lomov, B. F.: Teoria, koe ja käytäntö psykologiassa. Kansankulttuuri. Helsinki 1982.

 

Luostarinen, Heikki; Väliverronen, Esa: Tekstinsyöjät - yhteiskuntatieteellisen kirjallisuuden lukutaidosta. Vastapaino. Jyväskylä 1991

 

Lyotard, Jean-Francois: Tieto postmodernissa yhteiskunnassa, Vastapaino, Tampere 1985

 

Maffesoli, Michel: Maailman mieli - yhteisöllisen tyylin muodoista. Gaudeamus. Tampere 1995.

 

Mills, C. Wright: Sosiologinen mielikuvitus. Gaudeamus. Helsinki 1982..

 

Mäkelä, Johanna: Pierre Bourdieu - erottautumisen teoreetikko. Teoksessa: Heiskala, Risto (toim.): Sosiologian teorian nykysuuntauksia. Gaudeamus. Tampere 1994.

 

Mäkelä, Klaus: Erving Goffman ja minuuden riistäjät. Teoksessa: Goffman, Erving: Minuuden riistäjät. Marraskuun liike. Lohja 1997.

 

Mäkelä, Klaus: Sosiaalisen toiminnan järkevyys, norminmukaisuus ja ymmärrettävyys. Sosiologia 1/1991.

 

Noro, Arto: Muoto, moderniteetti ja 'kolmas'. Tutkijaliitto. Jyväskylä 1991.

 

Noro, Arto: Traditionaalinen ja kriittinen teoria. Teoksessa: Heiskala, Risto (toim.): Sosiologian teorian nykysuuntauksia. Gaudeamus. Tampere 1994.

 

Noro, Arto: Gerhard Schulzen elämysyhteiskunta. Teoksessa: Rahkonen, Keijo (toim.): Sosiologisen teorian uusimmat virtaukset Gaudeamus. Tampere 1995.

 

Noro, Arto: Georg Simmel - muotojen sosiologiasta moderniteetin diagnoosiin. Teoksessa: Gronow, Jukka; Noro, Arto; Töttö, Pertti: Sosiologian Klassikot. Gaudeamus. Tampere 1996.

 

Parker, Ian: The crisis in modern social psychology - and how to end it. Routledge. London/New York 1989.

 

Puhakainen, Jyri: Persoonan kieltäjät. Like. Helsinki 1998.

 

Rahkonen, Keijo: Teorian vastaanotosta suomalaisessa sosiologiassa. Teoksessa: Rahkonen, Keijo (toim.): Sosiologisen teorian uusimmat virtaukset Gaudeamus. Tampere 1995.

 

Randell, Seppo: Sosiologian peruskurssi. Tammi. Helsinki 1987.

 

Ravn, Ib (ym.): Uusien tieteiden sanakirja. Edita. Helsinki 1997.

 

Roos, J.P.: Pierre Bordieun pieni ja suuri kurjuus. Teoksessa: Rahkonen, Keijo (toim.): Sosiologisen teorian uusimmat virtaukset Gaudeamus. Tampere 1995.

 

Roos, J.P.; Hoikkala, Tommi (toim.): Elämänpolitiikka. Gaudeamus. Helsinki 1998.

 

Ruohonen, Voitto: Yksiulotteisesta moni-ilmeiseksi: näkökulma tiedotusopin massakulttuurikeskusteluun. Teoksessa: Kupiainen, Jari; Sevänen, Erkki (toim.): Kulttuurintutkimus - johdanto. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Jyväskylä 1994

 

Savolainen, Veli-Antti; Himanen, Pekka (toim.): Kohtaamisyhteiskunta. Edita 1995, Helsinki 1995

 

Schellenberg, James A.: Sosiaalipsykologian klassikoita. Gaudeamus. Helsinki 1988.

 

Sinnemäki, Aino: Norbert Elias ja sivilisaatioprosessi. Teoksessa: Heiskala, Risto (toim.): Sosiologian teorian nykysuuntauksia: Gaudeaumus, Tampere 1994

 

Sironen, Esa: Elias - kuka? Teoksessa: Elias, Norbert: Kuolevien yksinäisyys. Gaudeamus. Tampere 1993.

 

Strehl, Rolf: Aikamme robotit. WSOY. Porvoo 1954.

 

Sulkunen, Pekka: Johdatus sosiologiaan. WSOY. Juva 1992.

 

Sulkunen, Pekka: C. Wright Mills - radikaali amerikkalainen. Teoksessa: Heiska, Risto (toim.): Sosiologian teorian nykysuuntauksia: Gaudeaumus, Tampere 1994.

 

Sulkunen, Pekka: Orgioiden aika - Michel Maffesolin postmodernismi. Teoksessa: Rahkonen, Keijo (toim.): Sosiologisen teorian uusimmat virtaukset Gaudeamus. Tampere 1995.

 

Suoninen, Eero: Miten tutkia moniäänistä ihmistä? Acta Universitatis Tamperensis 580. Vammala 1997. (Lewin sitaatti ref. Marrow, Alferd J..: The Practical Theorist: The Life and Work of Kurt Lewin. Basic Books. New York 1969.)

 

Söderholm, Stig: Antropologinen kulttuurintutkimus. Teoksessa: Kupiainen, Jari; Sevänen, Erkki (toim.): Kulttuurintutkimus - johdanto. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Jyväskylä 1994

 

Takala, Martti: Leontjev ja toiminnan kategoria. Psykologia 4/1977.

 

Toivonen, Timo: Sosiologia: mitä se on? Teoksessa: Keijo Koskinen (toim.): Sosiologisia karttalehtiä. Vastapaino. Tampere 1998.

 

Tolkki-Nikkonen, Mirja: Tieteen Marthat ja Mariat. Teoksessa: Weckroth, Klaus; Tolkki-Nikkonen, Mirja: Jos A niin... Vastapaino. Tampere 1993.

 

Turunen, Ari; Partanen, Markus: Ulkokultaisen käytöksen kirja. Atena. Juva 1996.

 

Töttö, Pertti: Émile Durkheim - kaikki on sosiaalista. Teoksessa: Gronow, Jukka; Noro, Arto; Töttö, Pertti: Sosiologian Klassikot. Gaudeamus. Tampere 1996.

 

Töttö, Pertti: Auguste Comte - positivismin isä. Teoksessa: Gronow, Jukka; Noro, Arto; Töttö, Pertti: Sosiologian Klassikot. Gaudeamus. Tampere 1996.

 

Töttö, Pertti: Ferdinand Tönnies - Gemeinschaft ja Gesellschaft. Teoksessa: Gronow, Jukka; Noro, Arto; Töttö, Pertti: Sosiologian Klassikot. Gaudeamus. Tampere 1996.

 

Uutela, Antti: Äänestämisen sosiaalipsykologiaa. Teoksessa: Myllyniemi, Rauni; Helkama, Klaus: Sosiaalipsykologian näköaloja. WSOY. Juva 1984.

 

Viljanen, Anna Maria: Etnisyys=rotu=kulttuuri? Teoksessa: Kupiainen, Jari; Sevänen, Erkki (toim.): Kulttuurintutkimus - johdanto. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Jyväskylä 1994

 

Walsh, Martin J.: A History of Philosophy. Cassel Publishers. London 1985.

 

Weckroth, Klaus: Mustavalkoista sosiaalipsykologiaa. Vastapaino. Tampere 1992.

 

Weckroth, Klaus: Als Ob. Teoksessa Weckroth, Klaus; Tolkki-Nikkonen, Mirja: Jos A niin... Vastapaino. Tampere 1993.

 

Zimbardo, Philip; McDermott, Mark; Jansz, Jeroen; Metaal, Nico: Psychology. A European Text. Harper Collins. Italy 1995.

 

Alkuun